Skyddsombudets befogenheter

Den som utses till skyddsombud har till sin uppgift att ta tillvara och företräda de anställda i alla möjliga olika arbetsmiljöfrågor. Det kan tex handla om planering eller förändringar av själva arbetsplatsen, för att förhindra framtida olyckor. Detta finns reglerat i 6 kap 4§ arbetsmiljölagen. En annan uppgift som skyddsombudet har är att övervaka hur arbetsgivaren organiserar sitt rehabiliteringsarbete, och hur de dokumenterar och organiserar arbetsmiljöarbetet.

Ett skyddsombud har enligt 6 kap 6 a § en rätt att vända sig till arbetsgivaren för att åtgärder ska vidtas för att arbetsmiljön ska bli tillfredsställande.

År 2010 infördes en ny regel i arbetstidslagen som ger skyddsombudet en viss möjlighet att agera i frågor som berör extra övertid, nödfallsövertid eller mertid.

En annan mycket viktig reglering av skyddsombudets befogenheter finns i 6 kap 7§ arbetsmiljölagen. Det handlar om skyddsombudets stoppningsrätt. Denna rätt omfattar både fast anställda och inhyrd/inlånad arbetskraft. Stoppningsrätten innebär att skyddsombudet kan och har rätt att stoppa den typen av arbete som anses utgöra omedelbar och allvarlig fara för arbetstagaren. Stoppningsrätten kan tillämpas i de fall då det inte genast går att få till en rättelse genom att vända sig till arbetsgivaren. Det är skyddsombudet själv som gör bedömningen om hur farligt ett visst arbete är, och som sedan ligger till grund för hans/hennes beslut om att stoppa arbetet. Dessutom kan denna stoppningsrätt tillämpas av skyddsombudet angående ensamarbete om det är vad som kallas för påkallat från skyddssynpunkt. Stoppningsrätten kan för det tredje tillämpas om en arbetsgivare överträder ett förbud som är utfärdat av tillsynsmyndigheten.

I arbetsmiljölagen finns det reglerat om att skyddsombuden har ställning som facklig förtroendeman. I arbetsmiljölagen framgår också att inte får hindras av arbetsgivaren när han/hon utför sitt uppdrag. Dessutom har skyddsombudet rätt till ledighet och betald ledighet precis som om han/hon vore ett facklig förtroendeman. Arbetsgivaren får heller inte ge ett skyddsombud sämre arbets- eller anställningsförhållanden.

Om en arbetsgivare skulle få för sig att hindra ett skyddsombud att utföra sitt uppdrag så kan det leda till att skyddsombudet kan tilldömas ett skadestånd, vilket regleras i 6 kap 10 och 11 §§ arbetsmiljölagen (Iseskog.2014:408-412).
20 juni 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: