Globalisering – konkurrens – arbetslöshet

Eftersom det ofta är som så att invandrare skuldbeläggs på grund av skeenden i vårt samhälle och vår omvärld, så vill jag visa på hur det verkligen hänger ihop.

Arbetslösheten har inte med invandring eller flyktingar att göra. Allting handlar istället om att företag konkurrerar på en global marknad. Där handlar allting om att kunna tillverka produkter till lägsta möjliga pris, och därmed hålla nere priset på arbetskraften.

I och med att många av de länder som svenska företag konkurrerar med har betydligt lägre löner, så blir det svårt för svenska företag att kunna konkurrera. Därför har vi genom åren sätt att företag avvecklar verksamhet i Sverige och flyttar verksamheten utomlands. Dessutom har vi kunnat se hur företag slimmar sina organisationer i dåliga tider för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Så, när företagen i Sverige drar ner och anpassar sig till rådande konjunktur, så leder det till att arbetskraft friställs och därmed ökar arbetslösheten. Därför måste vi förstå att om vi gör det dyrare att anställa och behålla anställda i Sverige, så kommer arbetslösheten att öka, och därmed ökar också det ofrivilliga utanförskapet.

Därför behöver vi hålla nere skatten på arbete, och istället öka skatterna på det som är skadligt tex alkohol, tobak, nedsmutsande verksamhet (utsläpp), och höja skatten på bensin och diesel. Samtidigt behöver vi ställa om till till miljövänligare drivmedel för både bilar, bussar och lastbilar.

Vad gäller konkurrens så är det naturligt i en marknadsekonomi, där utbud och efterfrågan styr utvecklingen. Planekonomi eller kommandoekonomi så som det tillämpades i det forna Östblocket är inte effektivt, och det har visat sig att det inte fungerar.

Så, för att öka svensk konkurrenskraft så måste vi bli ännu mer innovativa och erbjuda nya och innovativa produkter som inte något annat lands arbetskraft kan tillverka. Därför måste vi öka kvaliteten i vårt utbildningssystem, så att arbetskraften blir bättre utbildad och mer innovativ än i våra konkurrentländer.
IMG_1141

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: