Gymnasial lärlingsanställning

En stor förändring som inträffat under Alliansregeringen är att de öppnat upp och infört en ny anställningsform, nämligen gymnasial lärlingsanställning. Det har medfört att en förändring införts i 16 kap 11 b§ i skollagen. Denna nya anställningsform benämns tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning. För denna nya anställningsform gäller följande regler:

1. Anställningen kan avse hela eller delar av den arbetsplatsförlagda praktiken.

2. Anställningen upphör som regel när det arbetsplatsförlagda lärandet enligt utbildningskontraktet avslutas.

3. Anställningen för den gymnasiala lärlingen kan upphöra tidigare om anställningsavtalet löper ut eller om en part frånträder utbildningskontraktet.

4. Arbetsgivaren ska skriftligen informera arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet, om anställningen varar längre än tre veckor.

5. Lagen om anställningsskydd är inte tillämplig.

6. Semesterlagen innehåller särskilda regler om semesterrätt för gymnasiala lärlingar.

(Iseskog.2014:335-336).

Sommarkväll på landet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: