Bastubadarprincipen i arbetsrätten

Bastubadarprincipen bygger på ett rättsfall från 1978 som handlar om att en arbetstagare valde att avvika från jobbet för att nyttja företagets bastu. Eftersom arbetstagaren avvek utan godkännande så blev han sedan omplacerad från ett kvalificerat arbete till okvalificerat arbete. Det här medförde att fallet tillslut hamnade i Arbetsdomstolen (AD), och då konstaterade Arbetsdomstolen att arbetsgivaren hade rätt att genomföra omplaceringen eftersom det okvalificerade arbetet låg inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Samtidigt så konstaterade domstolen att den omplacering som arbetsgivaren genomfört är att betrakta som särskilt ingripande eftersom individens arbetsuppgifter och arbetsvillkor hade ändrats på ett väsentligt sätt. Slutsatsen som domstolen drog var att arbetsgivaren inte uppfyllde de sakliga skäl som krävs för att genomföra den typen av omplacering av arbetskraft.

Rättsfall AD 1978 nr 89.

IMG_0533

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: