Av avskeda medarbetare

Hur det går till att genomföra ett avskedande finns reglerat i 18§ Lagen om anställningsskydd. Som det fungerar idag så kan det bara bli aktuellt med avsked i de fall arbetstagaren har gjort sig skyldig till en särskilt allvarlig form av misskötsel. Det ska tolkas som att en arbetstagare har visat sig bryta mot de åtaganden som han/hon ingick i samband med anställningsavtalet. Ett av de vanligaste formerna av misskötsel som leder till avsked är förskingring. För att avskedande ska bli aktuellt måste det först vara fastställt att det finns saklig grund där det också framgår att arbetstagarens beteende inte är acceptabelt. Dessutom måste kravet på medvetenhet vara uppfyllt. Det finns ett antal andra grunder till avsked som tas upp i den arbetsrättsliga litteraturen, däribland att arbetstagaren kränkt andra arbetstagare på arbetsplatsen (Iseskog.2014:283-295).
IMG_1140

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: