Fördelar med utrikeshandel, frihandel och öppenhet

Klas Eklund som är en av Sveriges mest framstående nationalekonomer tar upp att en av de allra största fördelarna med öppenhet och internationalisering är att vår samlade konsumtion då blir större än vid stängda gränser. Dessutom så får konsumenterna ökade valmöjligheter och därmed kan de också konsumera produkter från andra länder och kulturer.

Vilka tydliga exempel ser vi då på det här i dagens Sverige. Jo, ett flertal olika exempel däribland att människor konsumerar apelsinjuice, kaffe och té som har importerats från andra länder. Människor köper och använder kläder som har producerats av bland annat indisk bomull. Går vi runt och tittar på våra gator och parkeringsplatser så ser vi också att människor har valt att köpa och köra bilar som producerats i Japan, USA, Sydkorea och Tyskland. Dessutom ser vi att alltfler av oss jobbar digitalt och gör det med hjälp av datorer som har tillverkats i bland annat Taiwan, och att människor som reser på semester ofta åker till varmare länder när vi har det kallt och regnigt här i Sverige (Eklund.2013:99)

Tullar, protektionism och handelshinder

Ett vanligt sätt att försöka skydda inhemsk produktion från konkurrens är at ta till olika typer av tullar och tariffer. Genom att belägga utländska varor med tull, så vill man från makthavarnas sida försöka få dem att välja bort utlandsproducerade varor som då blir dyrare, och att de istället ska konsumera de varor som är producerade inom landet. Enligt Klas Eklund så innebär en tull att konsumenternas välfärd minskar när det blir dyrare att köpa utlandsproducerade varor som är dyrare än inhemska varor. Det förekommer också att en del länder sätter upp krav på kvoter och tariffer, men det kan också handla om att ställa upp särskilda kvalitetsnormer för att skydda den inhemska marknaden från utländsk konkurrens. Den här typen av förfarande kallas med ett gemensamt namn för protektionism.

För att undvika den här typen av beteenden så finns det idag ett antal regionala frihandelsområden, däribland ingår EU och Efta i ett frihandelsområde, andra sådana här frihandelsområden är Nafta för Amerika och Kanada, och Asean för de asiatiska länderna. Dessutom har de flesta utvecklade industriländerna som gått med i Världshandelsorganisationen (WTO) förbundit sig att eftersträva en fri handel, och att avstå ifrån att ta till olika former av handelshinder (Eklund.2013:101-103).
IMG_0404

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: