DEN STATLIGA LÖNEGARANTIN

I dessa tider av stor ekonomisk oro så är det jätteviktigt att anställda har god kännedom om den statliga lönegarantin. Den regleras i Lönegarantilag (1992:497).

1§ Staten svarar enligt denna lag för betalning av arbetstagares fordran hos en arbetsgivare som 1. har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land. 2. är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller. 3. i ett land i Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige är föremål för ett sådant insolvensförfarande som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens.

Lag (2009:1442). 2§ OM konkursen har inträffat i ett annat nordiskt land, lämnas betalning enligt garantin endast för en sådan fordran som avses anställning med övervägande anknytning till Sverige eller svenska förhållanden. Lag (1997:204).
IMG_0533

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: