HUR LÄRANDET FÖRÄNDRAS

LÄRARNA STYRS UPPIFRÅN AV POLITIKERNA

David Price skriver mycket intresseväckande om lärande och utbildning. En sak som han lyfter fram direkt är att lärarna idag inte har någon större frihet eller möjligheter att inspirera eleverna, därför att det är så hårt styrt uppifrån av politikerna.

DE METODER SOM ANVÄNDS FUNGERAR INTE FÖR ALLA

Dessutom påpekar han att de metoder som används, som är mycket av uppifrån och ner inte fungerar bra för alla elever. Bland lärare och forskare i den akademiska världen har det börjat ske förändringar på så vis att de dels har börjat jobba mer enskild, men att de också har sökt samverkan med kollegor i andra delar av världen inom ramen för det som benämns Global Learning Commons.

NYA INFORMELLA VÄGAR TILL KUNSKAP

Vad som sker nu är att de formella utbildningsvägarna utmanas av nya alternativ för lärande. Bland annat så sker en anpassning av utbildningar, så att de blir mer personligt anpassade. Vi ser också en snabb framväxt av hela utbildningar på nätet, bland annat konceptet Massive Open Online Courses (MOOCs).

Så, det gamla monopol som det traditionella utbildningssystemet haft håller på att utmanas allt hårdare, och det är inte längre självklart för folk att lära sig genom att sitta i ett traditionellt klassrum tillsammans med en massa andra människor. Vi är helt enkelt på väg mot att individen får mer att säga till om angående vem han/hon väljer att lära sig av, och när de själva vill.

Därmed blir lärande mer informellt än tidigare. Så, hur kommer då framtidens lärare att se ut om de vill vara framgångsrika?. Det finns fem punkter som David Price nämner, nämligen: (1) Etisk utbildare – en förebild för studenterna som visar på integritet och ett moraliskt samvete, (2) Kompetent rent professionellt – han/hon utvecklar konstant ny kunskap, nya färdigheter och sätt att leda, (3) Kollaborativt lärande – engagerar kollegor i olika professionella konversationer och utvecklar lärargruppen, (4) Leder förändring – inspirerar kollegor så att de reflekterar och får möjligheterna att vara innovativa, bygga förtroende och att hantera förändring, (5) Samhällsbyggare – förstår lokala och globala frågor, och utvecklar studenternas känsla för socialt ansvar (Price.2013:156-168).
IMG_0663

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: