ARBETSMARKNADSREGLERINGAR

KORT INLEDNING

I Sverige har vi ganska så mycket av arbetsmarknadsregleringar, och det blir extra tydligt när vi jämför med bland annat USA.

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD (LAS)

Redan år 1974 infördes lagen om anställningsskydd (LAS), som innehåller ett antal regler om vad som gäller vid uppsägningar. Bland dessa regleringar finns att uppsägningen skall vara sakligt grundad, och att uppsägningstider skall följas, samt att uppsägningarna skall genomföras enligt en viss turordning vilket vi till vardags kallar sist in först ut. I de arbetsmarknadsregleringar som finns i LAS så blir det tydligt att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att en arbetsgivare skall tillåtas att tillämpa tidsbegränsade anställningar. Dock är huvudregeln på arbetsmarknaden att arbetsgivarna använder sig av tillsvidareanställningar.

Forskning inom arbetsmarknadsekonomi har genom ingående studier visat på att dessa arbetsmarknadsregleringar har medfört en situation där det blir relativt dyrt för arbetsgivare att säga upp medarbetare. Det här leder i sin tur till att många arbetsgivare har kommit att bli mycket försiktiga när det gäller att anställa nya medarbetare.

För att få en bild av hur lätt eller svårt det är att säga upp medarbetare, så kan vi titta närmare på den rangordning som gjorts upp, och som handlar om anställningsflexibilitet. Där visar det sig att länderna i Sydeuropa har de minst flexibla arbetsmarknaderna, medan arbetsmarknaden är mest flexibel i USA. Sverige hamnar någonstans i mitten på denna rangordning, vilket är inom genomsnittet för OECD-länderna.

Forskarna har dock kommit fram till att det är mycket svårt att få någon ordentlig bild över hur arbetsmarknadsregleringarna påverkar jämviktsarbetslösheten, dvs den genomsnittliga sysselsättningsnivån över en konjunkturcykel (Björklund mfl.2014:332-333).
En rogivande sommarkväll

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: