PERSONLIGT – OPERSONLIGT

EN KORT INLEDNING

Jag har under en tid funderat lite på hur vårt samhälle och vår omvärld har förändrats av internets framväxt och utveckling, men även att alltmer kommunikation nu är opersonlig via nätet och de sociala medierna.

DET HAR BLIVIT MER OPERSONLIGT

Ett mönster som blir allt tydligare är att vi sitter allt oftare bakom en datorskärm och kommunikationen mellan individer har blivit mycket mer opersonlig. Vi ser samtidigt att en del männisor inte klarar av det här och tror att de kan sitta anoynymt bakom en skärm och vräka ur sig vad som helst mot andra.

NÄTETS OCH DE SOCIALA MEDIERNAS BAKSIDA

För bara några dagar sedan så rapporterades det igen om en politiker som suttit och hatat anonymt på nätet. Vart ha allt sunt förnuft tagit vägen, eller det egna ansvaret.

Men, även i andra sammanhang har det i och med framväxten av de sociala medierna blivit att människor sitter långt bort ifrån varandra och pratar med varandra via de sociala medierna. Detta är ju något som har medfört stora förändringar, speciellt för de som är lite äldre som är van vid hur samhället såg ut och fungerade tidigare.

På det opersonliga internet finns idag stora problem som måste lösas, tex den utbredda IT-relaterade brottsligheten. Sedan har vi alla de som spammar andras mail, och direkt bedrägeriförsök. I de sociala medierna har vi till och från stora problem med falska profiler som trakasserar, förtalar och på andra sätt kränker andra användare.

SÅ VAR DET TIDIGARE

Då var det naturligt att i princip mötas var och varannan dag ute i verkligheten, vilket var mycket mer personligt. När jag var barn och gick i skolan då var både datorn och internet i princip okänt. Då var det naturligt att vi gick hem till varandra för att umgås, eller att träffas ute någonstans i byn.

FLER VERKSAMHETER FLYTTAR UT PÅ NÄTET OCH IN I DE SOCIALA MEDIERNA

Vi ser hur allting flyttar ut på nätet och in i de sociala medierna. Därmed blir det alltmer opersonligt när vi istället för att träffas i verkligheten sitter och pratar med varandra via datorn.
IMG_0616

DET OPERSONLIGA NÄTET – HUR PÅVERKAS DEN SOCIALA KOMPETENSEN?

De barn och ungdomar som vuxit upp med datorn, internet och mobiltelefonen, frågan är vad det gör med dras sociala kompetens. De hänger på olika nätverkssajter och kommunikationen är väldigt opersonlig jämfört med att vara ute och träffa människor i verkligheten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: