Internationell rörlighet

HISTORISK BAKGRUND

Forskare inom området arbetsmarknad påpekar att invandringen till Sverige varit större än utvandringen sedan 1930-talet. Det var bara under en kortare period på 1970-talet som det såg annorlunda ut eftersom då var det många som flyttade tillbaka till Finland.

Att det var en stor nettoinvandring under delar av 1930-talet hänvisar forskarna till att det hänger samman med att det var många människor som återflyttade till Sverige från depressionens USA.

I samband med andra världskriget så kom det många flyktingar till Sverige, och sedan efterkrigstiden så har det varit en stor arbetskraftsinvandring, vilket pågick fram till mitten av 1970-talet.

Efter detta så har invandringen till Sverige i första hand handlat om flyktingar och anhöriginvandring.

REGLERAD INVANDRING

Sverige har sedan en lång tid tillbaka en reglerad invandring, och sedan 1994 så gäller det så kallade EEA-avtalet för EU-medborgare, vilket innebär att de har rätt att arbeta i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd, men lyckades de få jobb så får de också uppehållstillstånd.

Det som har förändrats är att sedan mars månad år 2000 så är Sverige med i det så kallade Schengensamarbetet, vilket innebär att det råder öppna gränser inom EU och att gränskontrollen sker vid EU:s yttre gräns.

REGLER EFTER år 2012

Nordiska medborgare behöver inte ha något som helst uppehållstillstånd, och det är fri rörlighet.

För EU/EES-medborgare så har de rätt att vistas, arbeta och studera i Sverige i tre månader. Efter det så behöver de uppehållstillstånd. Däremot krävs inte arbetstillstånd.

För medborgare från länder utanför EU och EES, så gäller att arbetstillstånd måste ordnas före inresan. Dock gäller detta inte för de som studerar i Sverige.

De som klassificeras som nära anhöriga till personer som har fast bosättning i Sverige kan få uppehållstillstånd. Dock ska ansökan lämnas in innan de kommer till Sverige. Detta utreds sedan av svenska myndigheter, nämligen Migrationsverket.

För flyktingar och asylsökande så har Sverige genom att underteckna och ratificera FN:s flyktingkonvention förpliktat sig att pröva varje enskild ansökan om asyl, för att på så vis avgöra om de ska beviljas uppehållstillstånd. I Sverige gäller som regel att Sverige kan bevilja asyl på följande grunder: (1) fruktan för dödsstraff, (2) tortyr, (3) krig, (4) miljökatastrof, (5) eller fruktan för förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. Finns det dessutom starka humanitära skäl så kan Sverige också bevilja uppehållstillstånd (Björklund et al.2014:233-235).
Min nya profilbild

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: