DET GLOBALA GEMENSAMMA LÄRANDET

INLEDNING

David Price som har skrivit boken ”OPEN – How weĺl work, live and learn in the future” påpekar att det finns något som binder samman de mest innovativa och framgångsrika företagen, utbildningsinstitutionerna och det sociala kollektivet. Trots att människor har olika visioner och värderingar, så visar det sig att många av dem delar samma karakteristika som styr hur de lär sig nya saker. Detta då de lyckas kombinera kultur, struktur, utrymme och miljö för att skapa exceptionella lärandemiljöer.

Denna globala lärande gemenskap är perfekt för att tillämpa OPEN därför att de binder samman det lokala med det globala, det privata med det offentliga, och det formella med det sociala. På det här sättet så bryter man ner barriärerna mellan sociala hierarkier, det amatörmässiga och det professionella, men även mellan arbete och lek.

CREATIVE COMMONS

Redan år 2001 så uppfann och utvecklade Lawrence Lessig Creative Commons, därför att han upplevde att upphovsrätten utvecklats på ett sådant sätt att den blivit för begränsande. Han påpekade att det här hämmade kreativiteten och skapandekrafterna. Nästa steg blev att han övertygade många skribenter och artister att licensiera sina alster så att dessa kan återanvändas fritt inom utbildningssektorn, och att materialet skulle kunna anpassas till lärarna.

GLOBAL LEARNING COMMONS

Global Learning Commons går längre än att bara handla om licensiering. I det här ingår även lärandets ekologi som betecknas som relationerna mellan olika individer, och deras skapande av stimulerande lärandemiljöer, och hur vi kultiverar lärandets utveckling inom de gemensamma och sociala miljöerna. Det handlar också om hur vi överför detta till varandra på ett framgångsrikt sätt, genom principer som vi har kommit överens som som kommer att göra lärandet inkluderande och innovativt.

Enligt David Price är lärandet inte längre begränsat till skolan eller arbetsplatsen. Detta då det pågår en radikal förändring av hur inlärning sker utanför de formella institutionerna. Varför är det då på det här sättet?. Jo, därför att utanför arbetet, skolan och våra colleges så kan vi som enskilda individer ha makten över vårt lärande. På den sociala arenan så ges inte lärandet till oss, utan det är något som vi skapar tillsammans. Då har vi inte några obligatoriska kurser och heller inga nationella läroplaner som måste följas.

Så, att vi lär oss därför att vi älskar att lära oss, så skapar vi tillsammans en lärandegemenskap. Dessutom är detta möjligt därför att den teknologiska utvecklingen har gett oss helt nya verktyg som gör det möjligt att skapa ett globalt och gemensamt lärande.

Att det är tal om ”Commons” innebär att vi delar resurser och verktyg på ett ansvarsfullt sätt och där rättigheter balanseras mot skyldigheter. Passion är också jätteviktigt därför att fantastiska lärandemiljöer inte är rädd för passion. Detta därför att passion spelar en central roll för motivationen. Slutligen så är syftet jätteviktigt. Det har nämligen visat sig att traditionella utbildningsmiljöer saknar ett tydligt syfte eftersom där sägs det alltid att ”så här har det alltid gjort och därför måste det alltid göras så även i framtiden” (Price.2013:76-85).
Min nya profilbild

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: