NYA TANKAR KRING ARBETSMARKNADEN – VI KAN INSPIRERAS AV KANADA

ATT ÖPPNA FLER DÖRRAR IN TILL ARBETSMARKNADEN

För de allra flesta av oss är det uppenbart att vi behöver förenkla för företagen att kunna utvecklas och växa i Sverige. Samtidigt behöver vi öppna fler dörrar in till arbetsmarknaden för de som idag är utestängda från arbetsmarknaden mot sin egen vilja.

Det vi måste förstå är att det är företagen och därmed entreprenörerna som skapar jobben. Politikerna kan bara skapa förutsättningar, genom att bland annat hålla skatterna nere. Det vi särskilt bör göra något åt är när personer som aktivt och ansvarsfullt söker jobb, och som följer alla lagar, regler och direktiv, men ändå blir systematiskt ratade av arbetsgivarna.

För, det blir dyrt för staten att bara flytta över ansvaret på kommunerna och socialen. Detta därför att det är ju pengar som kommer ifrån staten i form av statsbidrag till kommunerna.

Det räcker inte med sänkta arbetsgivaravgifter, yrkesintroduktionsanställningar (YA JOBB), och lärlingssystem. För, det är inte bara ungdomar som är arbetslösa. VI har idag alla de som är 30+, 40+ eller i värsta fall 50+, och som fortfarande inte släppts in på arbetsmarknaden trots egna ansträngningar.

VAD HAR GÅTT FEL?

Problemet är att vi för längesedan borde ha förändrat vårt utbildningssystem. Vi har ett utbildningssystem som utbildar människor för en värld så som det såg ut när industrin började utvecklas i Sverige. Vi har inte råd att utbilda för dåtiden, utan nu måste vi tänka om och agera på ett nytt sätt.

Vi behöver ändra läroplaner och utbildningsplaner, och ändra lagstiftningen inför framtiden. Vi behöver bland annat införa jobtraining som en aktiv del av utbildningssystemet, för att minska avståndet mellan utbildning och arbetsmarknaden. Det behövs mer praktik och mer kontakter mellan studenterna och arbetsmarknaden, och det gäller även inom de akademiska utbildningarna som idag är väldigt teoretiska.

Ett annat problem i just Sverige är att vi har fastnat i ett bristfokus, dvs arbetsgivarna ser ofta bara fel och brister, istället för att se hela människan, och se vad respektive individ kan tillföra verksamheten. Därför måste vi börja bryta med de gamla tankesätten, och tänka och agera på ett helt nytt sätt.

Slutligen så är det stora problem när alltfler arbetsgivare kräver 2-5 års arbetslivserfarenhet. Det leder till en situation där det krävs lång erfarenhet för att ens kunna få sitt första jobb. Det gör att många som kommer ut ifrån ett utbildningsprogram inte kommer in på arbetsmarknaden, därför att de inte har 2-5 års arbetslivserfarenhet. Dessa personer riskerar att fastna i ett permanent utanförskap, och att den investering de gjort i form av utbildning blir helt bortkastat. De här personerna hänvisas till antingen socialbidrag, eller att bli beroende av så kallade remittances från utlandet. Dvs, de hänvisas till eventuella släktingar utomlands som får skicka hem pengar till Sverige för att försörja sina fattiga och ofrivilligt arbetslösa släktingar i Sverige.

VAD KAN VI DÅ GÖRA? – JO, VI KAN LÄRA OSS AV KANADA

Låt oss titta på och inspireras av Kanada. Kanada som är mer likt Sverige än vad USA är. De har ett fungerande och ansvarsfullt system där de tillämpar Entry Level. Det har gynnat både arbetsgivare och arbetstagare. På så sätt så har flera branscher kunnat utvecklas och då har både arbetsgivare och arbetstagare hittat varandra och det har medfört att människor fått nya jobb.

Bland annat hotell- och restaurangnäringen i Kanada har utvecklats positivt, då många fått jobb tack vare Entry Level. Fördelen med Entry Level, är att det ofta innehåller “No experience needed” vilket öppnar många fler dörrar in till arbetsmarknaden. Detta gör också att de som inte har lyckats få jobb har lättare att få in en fot på arbetsmarknaden igen. I Kanada precis som i USA används inte ålder som en ursäkt för att hänvisa människor till utanförskap och långtidsarbetslöshet. I Sverige däremot har vi problem med åldersnoja och en extremt utbredd åldersdiskriminering.

ECONOMIC ACTION PLAN – CANADA

Sedan kan vi titta på hur de jobbat med sin så kallade Economic Action Plan, där de bland annat har ett system med apprenticeship grants. En form av praktik där de lärt sig jobbet på jobbet. Det har öppnat upp nya vägar in på arbetsmarknaden för bland annat ungdomar, men även annan arbetskraft.

Vad de också gjorde i Kanada var att hålla nere skatterna för kanadensare och kanadensiska företag. Samtidigt har de erbjudit goda möjligheter för de som blivit arbetslösa att kunna få del av olika former av training och nya skills.
I början av år 2014 så sjösattes dessutom The Canada Job Grant. Syftet är att i samverkan med kollektivavtalen (Labour Market Agreements) för året 2014_2015 så öppnar det upp helt nya möjligheter vad gäller tillgång till jobtraing som arbetslösa/arbetssökande behöver för att kunna stå välrustade för de nya jobb som kommer.

JOBB FÖR UNGDOMAR

Här har Kanada gjort något mycket smart. De har inom ramen för Services for Youth satt upp en hemsida där ungdomar hittar all information som riktar sig specifikt till dem. (http://www.youth.gc.ca/eng/home.shtml). Där finns information om jobb & karriär, utbildning, ekonomi och hälsa.

På den sidan finns också länkar till andra viktiga resurser för just ungdomar, tex kan de klicka på en länk som ger dem information om “skills training” som förbereder dem för vad företagen efterfrågar.

På samma sida kan de dessutom klicka på en länk som kopplar samman utbildning och arbetsmarknad och som riktar sig till studenter. Det är ett program som kallas för Federal Student Work Experience Program (FSWEP).

Förutom detta så kan de få hjälp att upprätta en finansiell plan för sin utbildning, då ekonomi inte är så lätt alla gånger. Sajten innehåller även anna mycket relevant information och vägledning som riktar sig direkt till ungdomar. Så, de behöver inte fara runt överallt för att leda information.

Så, ungdomar i Kanada får mycket bättre service och vägledning än vad ungdomar får här i Sverige.

Riktigt fin sommarkväll

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: