ATT FÖRÄNDRA HUR ARBETSMARKNADEN FUNGERAR ÄR FULLT MÖJLIGT

INLEDNING

Låt oss vara öppna och ärliga, och säga som det är. Vi har massarbetslöshet, och vi har en gigantisk ungdomsarbetslöshet. Arbetslösheten är nu högre än när Alliansen kom till makten, och det kan bara delvis förklaras av den finanskris som drog fram över världen med början år 2008.

ATT LYSSNA PÅ OCH RESPEKTERA VARANDRA

Något som vi alla behöver bli bättre på oavsett vilken ideologisk ståndpunkt vi har är att respektera varandra. Det ska inte spela någon roll vad du heter, om du har pengar eller inte, vilken religion eller etnicitet du har. Alla människor är lika mycket värda. Det är uppenbart att något har gått väldigt fel när människor känner sig illa bemötta och illa behandlade av den statliga arbetsförmedlingen. När myndigheten är den mest utskällda myndigheten i hela Sverige så kan man inte bara köra på med “business as usual”.

ATT BLI RATAD SÅRAR

Ingenting sårar så mycket som att gång på gång få samma svar från arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor. Att svaret alltid är “du behovs inte” eller som det heter officiellt “jobbet har tillsatts med annan sökande…ha ett bra liv”.

När det händer varenda gång och att du som individ inte får en ärlig chans någonstans, då kommer givetvis frågorna och grubblandet. Det blir ofta långa och sömnlösa nätter där samma fråga ältas varenda gång, nämligen “varför får jag inte vara med och varför duger inte jag”.

Vi har inte råd att gömma och glömma människor i åtgärdslandet vilket är det som nu sker i Sverige oavsett vilken färg regeringen har.

Det leder till att människor far illa helt i onödan, och borde vara något som går att undvika. Tyvärr har vi misslyckats fullständigt med svensk arbetsmarknadspolitik.

VAD KAN VI GÖRA?

Dels måste vi bli bättre på att agera snabbare, och ställa frågan: Varför blir de här personerna ratade gång på gång?. Vi har inte råd att vänta till de ramlar ner i sysselsättningsfasen.

För, om det är som så att vissa personer ratas beroende på något som inte har med deras ansökan att göra, utan beror på fördomar eller något annat som är ovidkommande så är det ju viktigt att vi sätter ned foten direkt.

Det kan till och med vara som så att det handlar om kulturkrockar och Jantelagen, då är det ännu viktigare att vi hjälps åt att försöka hitta andra vägar för dessa människor istället för att svika och själpa dem.

En sak om vi kan och måste göra är att nyttja de samarbeten som finns bilateralt även inom området “arbetsmarknad”. Jag tänker tex på det svensk-amarerikanska samarbete som finns och de goda relationer som finns mellan Sverige och USA. Tittar vi på jobbdatabaser som simplyhired.com, simplyhired.ca, monster.com , monster.ca , indeed.com så blir mönstret väldigt tydligt. Insourcing har medfört att jobben flyttats från Europa och andra delar av världen till USA och det inom många olika branscher och områden.

Därför behöver både Arbetsförmedlingen och olika privata aktörer börja samarbeta med olika aktörer och arbetsgivare borta i USA som letar efter arbetskraft. För, vi har ju väldigt många som är jätteduktiga på engelska och som har en högre utbildning bakom sig, och som därför skulle passa utmärkt för dessa jobb.

AF OCH OMVÄRLDEN

Problemet är idag att AF har valt att stänga dörren mellan EU och ICKE-EU länder helt i onödan. Det gör att många människor fastnar i ett livslångt utanförskap helt i onödan.

DÄRFÖR BEHÖVS NYTÄNKANDE OCH ETT NYTT AGERANDE

Så. låt oss hitta helt nya vägar för att bryta dödläget och skapa en framtid för de som söker jobb och som både kan och vill jobba. Många är så otroligt välutbildade och vill få något tillbaka för sin investering i högre utbildning. De vill inte sitta och lyfta bidrag, utan de vill jobba med det som deras utbildning är inriktat mot.

Det handlar i grund och botten om att se hela människan, och att se vad han eller hon kan tillföra ens verksamhet, istället för som idag när många arbetsgivare har fastnat i ett bristfokus.

Därför måste matchningsprocesserna bli mycket bättre, och de som idag inte släpps in på arbetsmarknaden borde åtminstone få en “offentlig ursäkt”, och någon form av ekonomisk kompensation för att de är utestängda från den svenska arbetsmarknaden.

SAMVERKAN ÄR MÖJLIGT OM MAN BARA VILL

Jag är övertygad om att samverkan mellan kontinenter oavsett om det är inom eller utanför EU är fullt möjligt. Allt handlar om vilken attityd man själv har, och hur man förhåller sig till sin omvärld.

Min nya profilbild

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: