LÄRANDET OCH INLÄRNINGEN HAR FÖRÄNDRATS

KORT INLEDNING

Alan November har skrivit boken Who Owns The Learning – Preparing Students for Success in the Digital Age. I denna intressanta bok så påpekar han bland annat att lärandet och inlärningen har förändrats. Han är mycket kritisk mot att många skolor håller fast vid en gammal modell där elevernas bidrag till lärandet inte tas tillvara. Samtidigt resonerar hans som så att livet utanför skolans väggar har förändrats mycket dramatiskt under flera års tid.

Det fel han ser är att många skolor fortfarande håller fast vid en modell som går ut på att utbilda för industrialiseringen som samhällsmodell. Detta samtidigt som digitalisering och globalisering har förändrat samhället och världen i grunden.

Det gör att många av dagens skolor misslyckas med att stimulera samverkan/samarbete, innovation, global arbetsetik, och att lära ut färdigheter som kritisk problemlösning. Resultatet har blivit att vi hämmar studenternas nyfikenhet och deras möjligheter att kunna påverka sitt eget lärande.

DIGITAL LEARNING FARM

Denna modell som är en total motsats till det som beskrivs ovan går ut på att bland annat: (1) att studenterna ska få möjligheter att utveckla färdigheter som behövs för framtiden däribland empati, att styra sig själv, innovation, kommunkation och samarbetsförmåga. (2) lärarna får mer kontroll över sin tid och kan nyttja mer av sin tid till att ge personliga instruktioner, (3) studenternas eget tänkande blir mer tydligt för både individen själv och läraren. (4) föräldrarna får bättre och mer information om hur det går för sina barn i skolan och deras projekt, och de får samtidigt fler möjligheter att ta del av och få erfarenhet av elevernas arbete i skolan. (5) skolsystemen får tillgång till beprövad teknologi inom ramen för sina utbildningsprogram. (6) samhället får del av nya generationer av så kallade “lifelong learners” som besitter en stark arbetsetik, och som har kritisk förståelse för hur de kan använda teknologi för att lösa problem. Men de får även tillgång till personer som besitter global empati som gör att de kan samverka med människor som befinner sig på en helt annan geografisk plats, eller som befinner sig i en annan kultur (November.2012:5-7).
IMG_0404

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: