VEM ÄR EGENFÖRETAGARE I SVERIGE?

Den här frågan har tagits upp av arbetsmarknadsforskare och de börjar med en kort historisk bakgrund och talar där om de traditionella jord- och skogsbrukarna. Nästa steg som de tar i diskussionen är att lyfta fram att det oftare är kvinnor än män, och att det ofta är äldre än yngre människor.

Hur förklarar då forskarna att det ser ut så här?. Den första förklaring som presenteras är att det ofta krävs erfarenhet och att det tar tid att starta ett eget företag. Sedan påpekar forskarna att de som startar eget ofta stannar kvar som egenföretagare.

När de jämför olika länder, däribland Sverige så drar de slutsatsen att det ofta är utlandsfödda som är i majoritet bland egenföretagarna. Åtminstone när de tittar närmare på hur det ser ut i Sverige. Hur förklarar då det här?. Jo, de förklarar det med att utlandsfödda ofta har svårt att få jobb i Sverige och att då väljer många utlandsfödda att starta eget istället.

Dessutom så hänvisar forskarna till att det lär finnas vissa grupper bland de utlandsfödda som antingen har tradition av eller särskilt lämpliga kunskaper för att bli egenföretagare.

Tittar vi däremot bland de som är födda i Sverige, så visar det sig istället att det handlar om att individer valt att bli egenföretagare istället för att vara anställd. De orsaker som lyfts fram till det här är att det bland en del individer finns förhoppningar om att kunna få höga eller mycket höga inkomster. Dessutom visar det sig finnas ett visst samband mellan egenföretagare och personer som får kapitaltillskott i form av bland annat arv från någon välbemedlad släkting.

Samtidigt visar undersökningar som har gjorts bland de som valt att vara egenföretagare att de ofta har lägre inkomster än vanliga anställda. Det här förklaras med att det handlar om människor utan högre inkomster och som har valt att bli egenföretagare därför att de av olika anledningar inte kan få någon anställning hos någon arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden (Björklund et al.2014:212-213).
IMG_0423

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: