TANKAR KRING ARBETSMARKNADEN – BYGG TILLIT OCH FÖRTROENDE

KORT INLEDNING

Ingen som följer de traditionella medierna eller de sociala medierna har väl missat att det finns ett stort misstroende gentemot Arbetsförmedlingen. Det är den myndighet som folket har minst förtroende för.

VAD BEHÖVER GÖRAS

En sak som slåer mig direkt är att arbetsförmedlare och handläggare måste börja att agera utifrån “värdskap”, dvs de är värd och individen som kommer till arbetsförmedlingen är kund. Därför måste värden få kunden att känna sig välkommen. Får en kund ett dåligt bemötande eller blir dåligt behandlad då har myndigheten misslyckats.

Uppenbart finns det stora utmaningar för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden i Sverige. Speciellt gäller det personer som har blivit helt ratade av arbetsgivare runt om i vårt avlånga land. Men, det finns ett par grupper som är särskilt utsatta och det är långtidsarbetslösa, utlandsfödda och personer med olika typer av funktionshinder.

Problemet med arbetsförmedlingen är att individen handlar i underläge direkt och är i princip i ett beroendeförhållande gentemot Arbetsförmedlingen och personalen som jobbar där. Därför så uppstår ofta en situation av “tvång” och där individen inte har något att säga till om. Det här skapar en situation av hopplöshet, desperation och i värsta fall leder till olika former av hat och hot om våld.

Det som vi behöver fundera mer kring handlar om tillit och förtroende mellan arbetssökande och arbetsgivare. Men, det handlar till en början att öka förtroende mellan arbetssökande/arbetslösa och arbetsförmedlingen. För att det här ska fungera så behöver människor träffas i en mer neutral miljö där det inte är en situation av över och underordning.

Sedan behövs nästa stora steg som handlar om bland annat bygga relationer och förtroende och det görs bäst genom möten i miljöer där inte individen är i underläge från första stund.

Utan förtroende så blir det svårt eller helt omöjligt att ta de första stegen mot en bättre fungerande matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare.

VI MÅSTE BRYTA NER FÖRDOMARNA

Ett problem som är uppenbart är att det finns fördomar mot arbetssökande/arbetslösa. Bästa sättet att bryta ner fördomarna är att människor möts och får en möjlighet att träffas face-to-face. Det räcker inte med ett tillfälle utan det behövs ett par gånger för att börja etablera tillit och förtroende.

VILKA BARRIÄRER FINNS?

Ett problem som många arbetssökande möter idag är att det i många kravprofiler står 2-3 års arbetslivserfarenhet. Det blir därmed en barriär för de som vill in men som har liten eller ingen arbetslivserfarenhet men en längre utbildning bakom sig. En annan barriär som är välkänd handlar om att många arbetssökande har fel utbildning eller bristande utbildning i relation till vad arbetsgivarna frågar efter. Dessutom är det välbekant att det också är som så att en del personer saknar fullständig gymnasieutbildning, vilket givetvis försvårar för de individerna.

VÄGAR INN – MEN HUR SKA INDIVIDEN FINANSIERA DET?

Visst, i vissa fall kan det fungera med praktik eller traineeplats under en kortare tid. Men, problemet är att de som inte har tillräcklig erfarenhet och som därmed heller inte har kvalificerat sig för de sociala skyddsnäten. De kan många gånger inte finansiera en period om säg 6 månader utan intäkter.

Dessa personer anses heller inte vara kreditvärdiga inom det svenska bankssystemet och är därmed helt hänvisade till antingen så kallade remittances från rika släktingar utomlands som skickar hem pengar till sina fattiga svenska släktingar eller så får de leva helt utan någonting.

ALLA ARBETSLÖSA ELLER LÅNGTIDSARBETSLÖSA HAR INTE RÄTT TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Det är inte per automatik som så att dessa personer har rätt till försörjningsstöd vilket är det som staten och kommunerna försöker påstå. För, det räcker att personen har 50 kronor i plånboken eller har släktingar som fortfarande är i livet så avslås ansökan om försörjningsstöd.

ATT VÅGA TÄNKA OCH AGERA PÅ ETT NYTT SÄTT

Vi behöver frikoppla arbetsförmedling från stat och kommun. Vi behöver nämligen kunna ha en arbetsförmedling med fullständigt fria händer att kunna göra det som är bäst för individen. Ibland är det som så att situationen inte kan lösas inom ramen för de lagar eller regler som finns i Sverige därför att det har uppstått en kulturkrock.

Ibland kan vi behöva inhämta expertis från länder utanför EU därför att det har uppstått en fullständig låsning mellan individen, arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden. Dessutom är det som så att ibland så leder den typiskt svenska Jantelagen till att människor som visar att jag vill och jag kan, att han eller hon då möts med utestängning därför att Jantelagen sitter så fast etablerat i skälen ho en del personer.

Så, ibland behövs det helt okonventionella metoder för att individen ska kunna ta sig ur sin situation. Vi behöver inse att Sverige har ett gigantiskt problem i form av att människor inte kommer till sin rätt och att de tyvätt bekämpas med näbbar och klor. De trycks ner av systemet och byråkratin som de bland annat möts av på Arbetsförmedlingen.

Därför behöver de som jobbar med arbetslösa/arbetssökande förändra sina egna attityder och värderingar. Idag så är det tyvärr som så att AF:s folk jobbar för systemet och inte representerar individens intressen. Det handlar om att ställa om sitt eget tänkande och agerande, och sätta sig ner med varje enskild individ och hitta lösningar även om det innebär att man går utanför AF:s regelverk.

Att individen släpps in på arbetsmarknaden när han/hon söker jobb måste vara viktigare än principer och stelbent byråkrati. Alla vinner på att arbetslösheten minskar och att varje enskild individ kommer till sin rätt på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlare och handläggare måste våga släppa på “jante” och principer och istället samverka över lands- och kontinentgränser för individens eget bästa. Vi måste våga se hela människan istället för som idag försöka ställa till en massa problem helt i onödan.

Det behövs också en global samverkan för ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Allt måste dock utgå ifrån vad som är bäst för varje enskild individ. Individen vet ofta själv bäst vad han/hon behöver.

UTBILDNINGSSYSTEMET MÅSTE FÖRÄNDRAS

Forskning inom arbetsmarknad har med all tydlighet visat på att utbildningssystemet inte levererar det som arbetsgivarna, och då i första hand det som företagen efterfrågar. Därför måste utbildningssystemet förändras i grunden och ett närmare samarbete mellan utbildning och arbetsmarknad etableras. För, varken individen eller samhället har råd att misslyckas vid varje försök att hitta en matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare.

ATT LÅNA ARBETSKRAFT MELLAN KONTINENTER

Vi kan titta på hur de jobbar inom den internationella ishockeyn. Där kan arbetskraft lånas mellan kontinenter så att de inte bara sitter och gör ingenting. Det är tex jättevanligt att svenska spelare som skriver Rookiekontrakt i NHL går på “lån” till Allsvenskan eller SHL under sitt första år av kontraktet eftersom NHL klubbarna ofta bedömer det som att det är bäst för individen egen utveckling. Dessutom är det ofta som så att riktigt unga spelare inte platser i NHL från första dagen av kontraktet.

ARBETSMARKNADERNA UTVECKLAS OLIKA RUNT OM I VÄRLDEN

Det här kommer att bli ännu mer aktuellt då arbetsmarknaderna i olika delar av världen utvecklas helt olika. Tittar vi närmare på hur det ser ut redan idag, så ser jag med hjälp av verktyg som indeed.com och simplyhired.com att det finns en enormt stor efterfrågan på arbetskraft inom hotell- och service, men även bland olika flygplatser. Dessutom finns det stor efterfrågan på HR-personal, och enklare administrativa jobb tex olika former av Clerks.

ARBETSLÖSHET KOSTAR PENGAR

Dessutom är det väl dokumenterat att arbetslöshet kostar pengar och kan leda till olika former av ohälsa. Därför måste olika aktörer samverka mycket närmare varandra för att bryta dödläget. Vi har helt enkelt inte råd att kasta människor på soptippen och få dem att känna sig oänskade och ovälkomna på sitt eget lands arbetsmarknad. Att det ser ut så idag i Sverige är tydligt, och vi ser det i form av att fler svenskar med härkomst från Mellan Östern har åkt iväg för att slåss för olika rebellgrupper. Detta då det är deras enda möjlighet till en inkomstkälla då dörrarna till arbetsmarknaden är stängda för dem hemma i Sverige.

MITT RÅD – SE HELA MÄNNISKAN

Så mitt råd är: Se hela människan och fastna inte i bristfokus. För, alla människor har något att bidra med vad gäller kompetenser, kunskaper, erfarenheter och talanger. Se bortom människans brister, och se istället vad han/hon kan tillföra din verksamhet.
IMG_0426

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: