INFORMATION – ÖPPENHET OCH CENSUR PÅ NÄTET

EN KORT INLEDNING

I en global värld där länder är ömsesidigt beroende av varandra, så finns det också problem. Med problem menar jag att lagstiftningen ser så olika ut i de länder där företag som Google, Microsoft, Research in Motion, Yahoo, Twitter, Facebook och många andra opererar. Att mycket data samlas in, och som tidigare diskuterats i samband med frågan om “big data”, så leder det här till att alltfler regimer vänder sig till i första hand Google för att be dem att ta bort sökträffar.

FÖRETAG HAR KONTROLLEN ÖVER VÅRA DATA

Många av dessa företag har idag ansvar för att vara polis på nätet, och därmed är det problem att utkräva ansvar. För, privata företag delar inte med sig av information på samma sätt som det offentliga.

KLAGOMÅL TILL GOOGLE FÖR ATT FÅ BORT MATERIAL

I september 2012 så beslutade en domstol i Brasilien att en av de högsta ledarna på Google skulle arresteras därför att Google vägrade att ta bort en video som kritiserade en person som ställde upp som kandidat i valet. Detta gällde dock på lokal nivå, så det känns ju lite som desperation av Brasilien.

Samma månad så hade en domare inom domstolsväsendet i Brasilien utdömt böter mot Google för en annan video, och där handlade också om kritik som riktats mot en politiker.

I februari 2010 så ställdes ett par höga chefer inom Google till svars inför den italienska rättvisan. Denna gång handlade om en video som innehöll bilder på när en autisk pojke blir utsatt för mobbning. Det ansågs nämligen att den här videon strider mot individens rätt till skydd för sin personliga integritet.

År 2012 så krävde den Indiska regeringen att Yahoo, Gmail och andra epostleverantörer sparar alla eposttrafik från indiska medborgare och att det görs på indiskt territorium, även om mailkontot är registrerat utanför deras territorium.

GOOGLE OCH ÖPPENHET

I november 2012 så presenterade Google sin Transparency Report och där blir det tydligt att Google men även andra internetföretag får massvis av förfråganingar från världens olika regeringar, och där syftet är att stärka kontrollen över vad som publiceras och finns på nätet.

Även Twitter har kommit med en Transparency Report som visar på samma tydliga mönster som i rapporten från Google, dvs att allt fler regeringar vill öka kontrollen på nätet.

Google rapporterar att under perioden 2009 till 2011 så var det en ganska platt kurva över antalet förfrågningar från olika regeringar om att ta bort material. Men, sedan har antalet förfrågningar ökat. Under första halvan av år 2012 så var det 1791 förfrågningar om att ta bort 17746 saker från nätet.

Men, det händer även att Internetoperatörer vägrar att ta bort material trots förfrågningar från regeringar och myndigheter. Ett sådant exempel är när Passport Canada bad Google att ta bort en Youtube video där en person urinerade på ett kanadensiskt pass för att sedan spola ner det i toaletten. Även Pkistans militär har bett Google om hjälp att ta bort en video där det görs en karikatyr av Pakistans informationsminister, men även en video som handlade om karikatyrer av Pakistans arme och höga politiker.

Andra exempel på situationer där Google inte tagit bort sökresultat handlar om en förfrågan från Polens företags utvecklings myndighet. Detta då det handlade om en video på Youtube där myndigheten kritiseras.

HUR GÅR DET TILL ATT TA BORT SÖKTRÄFFAR FRÅN GOOGLE

Google har ordnat det så att de har ett system som kallas för “content removal request”. Det är uppdelat i tv olika kategorier. Den ena kategorien handlar om sådana förfrågningar som baseras på domar från domstolar, och den andra kategorien är förfrågningar utan domstolsbeslut. Slutligen finns det något som benämns “other requests”. Hit hör i första hand vissa förfrågningar som kommer ifrån regimen i Kina, men även från regimen i Turkiet, Taiwan och Pakistan.

Enligt Google så var så kallade “other requests” under perioden januari till juni 2012 vanligast från i första hand olika demokratiska stater. Det handlar om Turkiet, Storbritannien, Tyskland, Indien, USA, Spanien, Brasilien, Frankrike, Sydkorea och Kanada (Deibert.2013:103-115).
IMG_1098

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: