Om kollektivavtal

Kollektivavtal är mycket vanligt i Sverige, och då innebär det att en fackförening (arbetstagarorganisation) förhandlar för alla medlemmar på arbetsplatsen.

Fördelen med kollektivavtalen är att då kan arbetsgivarna och fackföreningarna påverka hur själva arbetet organiseras, men även hur det regleras inom företaget.

Men, något som är jätteviktigt att känna till om det arbetsrättsliga regelverket är att en stor del av detta regelverk är dispositivt. Det betyder helt enkelt att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen kan komma överens om beslut som innebär helt andra regler än vad som regleras i lag (Björklund et al.2014:190).
Ute på landet 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: