EFTERFRÅGAN STYR ARBETSMARKNADENS UTVECKLING

KORT INLEDNING

Forskare inom arbetsmarknadsekonomi har klart och tydligt visat på att det är efterfrågan på varor och tjänster som styr efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt visar forskarna på ett intressant samband mellan priset på varan/tjänsten och priset på arbetskraftens marginalprodukt. Det handlar om att när priset på den producerade varan ökar, då ökar också värdet på det som kallas för arbetskraftens marginalprodukt.

VAD HÄNDER VID EN KONJUNKTURNEDGÅNG?

Det som sker är att efterfrågan på de varor och tjänster som produceras minskar. Det börjar ofta med att det sker en nedgång på exportmarknaderna runt om i världen. Resultatet av en vikande efterfrågan är att bland annat sysselsättningen minskar. Denna minskade sysselsättning börjar ofta med att företagen minskar antalet arbetade timmar, och första steget är ofta att minska uttaget av övertidsarbete. Nästa steg blir ofta någon form av personalminskningar, och det är inte ovanligt att det görs genom olika former av pensionsavgångar och dessa kompenserar inte genom några nyanställningar.

VAD HÄNDER VID EN KONJUNKTURUPPGÅNG?

Vid en konjunkturuppgång där efterfrågan på de varor eller tjänster som företaget producerar så sker också sakta men säkert en ökad efterfrågan på arbetskraft. Det som händer är bland annat att det förekommer mer övertidsarbete och att företag väljer att anlita bemanningsföretag för att klara av den konjunkturuppgång som sker. Detta då det ofta är dyrt för företagen att köra igång en rekryteringsprocess. Det är ju inte bara själva rekryteringsprocessen som medför kostnader för företaget, utan det handlar också om att en nyanställd kan behöva viss upplärning och utbildning, vilket kostar pengar i form av lön samtidigt som deras bidrag till produktionen är liten eller ingen alls. Dessutom måste företag räkna in framtida kostnader för att eventuellt behöva säga upp personer som de har rekryterat.

LÖNELÄGET PÅVERKAR FÖRETAGEN

Forskare inom arbetsmarknadsekonomi visar också på ett mycket tydligt mönster, nämligen att när lönerna ökar då minskar företagen sin personalstyrka, och när lönerna sjunker då ökar de istället sin personalstyrka. Det normala ute i näringslivet är att företagen inte säger upp personal så länge som arbetskraftens marginalprodukt är lägre än summan av deras lön och den periodiserade fasta arbetskraftskostnaden. Om värdet på marginalprodukten däremot blir lägre än lönen, då anses det ekonomiskt försvarbart att gå vidare med uppsägningar av personal (Björklund et al.2014:104-114).
IMG_0404

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: