BRISTANDE SAMVERKAN MELLAN UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD/NÄRINGSLIV

Med jämna mellanrum så undersöker Svenskt Näringsliv samverkan mellan utbildning och arbetsmarknaden/näringslivet. De resultat som hittills finns publicerade visar tyvärr på att det är mycket stora skillnader från program till program, även om det är inom samma ämnesområde.

Dessa skillnader ser vi även mellan olika utbildningsprogram inom samma lärosäte. Detta är oroväckande då olika studier som gjorts visar på att de studenter som har haft bra kontakt med näringslivet/arbetsmarknaden under sin utbildning har haft mycket lättare för att etablera sig på arbetsmarknaden efter examen. Därmed har denna grupp av studenter också lättare att få mer kvalificerade jobb och därmed högre lön.

En gång om året så genomför Svenskt Näringsliv sin rekryteringsenkät, och där frågar de uttryckligen om hur bra olika utbildningar matchar det som arbetsmarknaden/näringslivet efterfrågar. Svaren visar tyvärr att utbildningssystemet i Sverige inte har klarat av att leverera kompetens som arbetsmarknaden/näringslivet anser vara relevant.

Vad beror det här på?.

En orsak som lyfts fram av forskarna är att bland annat de praktiska gymnasieutbildningarna och de eftergymnasiala utbildningarna inte motsvarar det som arbetsmarknaden/näringslivet har behov av. Dessutom påpekas det att kvaliteten på de praktiska moment som har ingått i dessa utbildningar är för läg.

När de olika branscherna inom näringslivet undersökt det här, så visar det sig att det finns stora brister inom de så kallade mjuka kompetenserna. Så många branscher, däribland hotell- och restaurang anser att det som behöver prioriteras är attityd, servicekänsla och kommunikativa färdigheter.

Även teknikföretagen har framfört att det behöver genomföras förändringar. De anser att det är stora brister i hur studenterna förbereds angående de villkor som styr verksamheterna inom arbetslivet. Men, de påpekar också att det finns stora brister i de mjuka kompetenserna, och då i första hand inom projektledning och försäljning (Malm Lindberg.2014:137-139).
En rogivande sommarkväll

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: