VILKA OLIKA TYPER AV ANSTÄLLNINGAR FINNS DET I SVERIGE?

Det normala är att det är en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare, vilket är det som prioriteras i lagstiftningen och i kollektivavtalen.
Med åren så har det dock införts andra typer av anställningar för att göra det mer flexibelt för arbetsgivarna.

Numera är det rätt så vanligt med visstidsanställningar, detta därför att det har visat sig vara ganska dyrt att säga upp anställda som har en fast anställning (tillsvidareanställning). Att det blir så här beror bland annat på regleringarna i lagen som anställningsskydd, som innehåller regler som gör att arbetsgivarna vid uppsägning måste betala en kompensation till arbetstagaren.

Vilka andra orsaker finns det då till att arbetsgivare väljer att anställa människor på en begränsad till, en så kallad allmän visstidsanställning?.

Björklund et al (2014) lyfter fram att företagen vill kunna anpassa arbetsstyrkan efter svängningar i efterfrågan. Dessutom har det visat sig vara svårt att bedöma om en ökad efterfrågan är en tillfällig trend eller något mer långsiktigt. Dessutom kan det vara som så att företagen väljer att visstidsanställa för att undvika att de drar på sig onödiga uppsägningskostnader.

Inom den offentliga sektorn är det rätt så vanligt med olika typer av vikariat, och det kan även förekomma provanställningar. Provanställningar används ofta när arbetsgivaren känner sig osäker på individens kapacitet när han/hon blir anställd. Efter en provanställning på ett par månader så hinner arbetsgivaren göra en ny och säkrare bedömning om hur individen presterar och då kan de erbjuda en tillsvidare anställning.

Sedan har ju bemanningsföretagen blivit en stor aktör på den svenska arbetsmarknaden, och det är mycket vanligt med olika typer av tillfälliga anställningar. Att det här har blivit vanligt är därför att det blir billigare för det hyrande företaget eftersom sådana avtal kan brytas utan att det leder till att företaget drabbas av dyra uppsägningskostnader (Björklund et al.2014:95-96).
IMG_1123

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: