SÅ KAN VI FÖRSTÅ SJUKFRÅNVARON

I den senaste utgåvan av boken Arbetsmarknaden så tar författarna upp en diskussion kring sjukfrånvaron i Sverige. De anser att sjukfrånvaron har flera olika orsaker, och att forskningen visar på att den är starkt konjunkturberoende. Statistik som forskarna plockat fram visar bland annat på att när högkonjunkturen varade på 1980-talet så hade vi samtidigt hög sjukfrånvaro.

När sedan den ekonomiska krisen slog till på 1990-talet och arbetslösheten steg drastiskt, så minskade också sjukfrånvaron. När sedan konjunkturen förbättrades i slutet av 1990-talet då ökade sjukfrånvaron igen.

Forskarna ställer frågan: Hur ska sambandet mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro tolkas?.

Det resonemang som förs är att det är starkt kopplat till individens beteende, och att när arbetsmarknadsläget blir svårare så blir människor mer rädda om sina jobb och att ökad närvaro på jobbet därför att medarbetarna är rädda för att bli uppsagda tyder på ett sådant samband. Ett annat resonemang som forskarna lyfter fram är att samvariationen mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro istället handlar om hur arbetsstyrkan på arbetsplatsen är sammansatt över en konjunkturcykel.

Det kallas för selektionshypotes, och den innebär att grupper som anses ha relativt svaga grupper som dessutom har hög sjukfrånvaro kommer att få jobb när det väl blir högkonjunktur igen. Det här tenderar i sin tur enligt forskarna att öka den totala sjukfrånvaron.

Likaså visar forskningsresultat där man studerat sjukfrånvarons bestämningsfaktorer på att sjukförsäkringens utformning spelar en viss roll. Bland annat visar resultaten på att frekvensen sjukskrivningar ökat i samband med att antalet karensdagar har minskat och tvärtom. Därmed tycks det vara fastslaget att när sjukpenningen blir mer generös så är det fler som väljer att anmäla sig som sjuka.

Olsson (2009) visar i en annan studie att sjukfrånvaron faktiskt minskade i de mindre företagen som berördes av reformen av Lagen om anställningsskydd (LAS) i relation till hur det fungerade i de större företagen.

Reformen av LAS år 2001 gick ut på att små företag med upp till 10 anställda nu fick möjligheter att undanta två personer från de så kallade turordningsreglerna.

Således tyder forskningsresultaten på att hur stor risken är för uppsägning påverkar individens sjukfrånvarobeteende (Björklund.2014:71-73).
IMG_0424

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: