KONTAKTER OCH NÄTVERK ÄR VÄGEN TILL ARBETSMARKNADEN

I den rykande färska boken Den långa vägen till arbetsmarknaden – Om unga utanför (Olofsson red.2014), så beskrivs situationen för ungdomar utanför arbetsmarknaden och ungdomar som försöker ta sig in på arbetsmarknaden.

I Sverige har vi under en längre tid talat mycket om matchningsproblem på arbetsmarknaden. Hur arbete söks har också kommit att förändras över tid.

Förr var det som så att jobb söktes via annonser som fanns i dagstidningar, men även via Arbetsförmedlingens egen platsbank. Men, läget har förändrats drastiskt och numera är det istället hela andra förmedlingsvägar som gäller.

De informella rekryteringsvägarna däribland nätverk och kontakter är det som är viktigast idag. Studier som bland annat presenterats i två olika doktorsavhandlingar visar på bland annat att de som har släktingar, vänner eller bekanat som kan förmedla kontakter med olika arbetsgivare lyckas betydligt bättre än de som saknar den här typen av kontakter.

Dessutom tas det upp att en majoritet av de inrikes födda har lyckats få jobb via just informella kanaler än vad som är fallet för personer som är födda utanför västvärlden (Schröder.2014:118).
IMG_0616

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: