SKATTERNA OCH ARBETSKRAFTSDELTAGANDET

KORT BAKGRUND

I medierna så talas det ofta om höjda eller sänkta skatter, och så träter höger och vänster om detta. Den ena sidan säger att höjda skatter leder til färre jobb och vänster säger att högre skatter inte påverkar jobben. Dessutom hänvisar högern hela tiden till att när skatterna höjs så är det färre som arbetar, vilket inte vänstersidan tar någon större notis om.

Men, vad säger då den arbetsmarknadsekonomiska forskningen om sambandet mellan skatter och arbetskraftsdeltagande?.

Det finns till att börja med två olika modeller, antingen har man ett skattesystem byggt på proportionella skatter eller ett skattesystem baserat på progressiva skatter.

PROPORTIONELLA SKATTER

Ett proportionellt skattesystem bygger på att den genomsnittliga skatten alltid är densamma oavsett individens inkomster. Det medför också att den så kallade marginalskatten, som är en skatt på vinstökningar är exakt lika stor som genomsnittsskatten.

Forskarna har ställt frågan om skattehöjningar kommer att minska arbetskraftsutbudet och svaret de levererar är att det är helt uppenbart att det inte går att ge något bestämt eller exakt svar på den frågan.

Däremot visar forskningen på att höjda skatter kan påverka arbetskraftsdeltagandet, och detta därför att om individen har en marknadsmässig lön som ligger alldeles i närheten av den så kallade reservationslönen så finns det en viss risk att individen avstår från att arbeta vid en skattehöjning. Detta därför att då blir lönen efter skatt lägre än reservationslönen.

Analogt så visar det sig samtidigt att en skattesänkning däremot kan komma att stimulera individen att börja förvärvsarbeta. Detta därför att om individen har en lön som efter skatt ligger strax under reservationslönen, så kan en skattesänkning fungera som ett incitament till arbetskrafsdeltagande.

PROGRESSIVA SKATTER

Ett system med progressiva skatter innebär att individens genomsnittsskatt ökar när inkomsterna ökar. Här ställer sig forskarna frågan: Hur kan då progressiva skatter påverka arbetskraftsutbudet?. Deras entydiga svar är att det inte går att dra några generella slutsatser kring detta.

BIDRAG TILL HUSHÅLLEN

Här talar forskarna om att arbetskraftsutbudet, dvs tillgång till arbetskraft påverkas av de olika bidrag som finns tex bostadsbidrag. Detta eftersom den här typen av bidrag är inkomstberoende. Vad forskarna däremot påpekar rätt så noga är att dessa inkomstberoende bidrag kan medföra att individer med låga eller mycket låga inkomster kan drabbas kraftiga marginaleffekter. Resultatet kan bli att den så kallade effektiva marginalskatten kan minska när individen får en ökad inkomst, åtminstone ser det ut så i olika inkomstintervall (Björklund et al.2014:35-43).
IMG_0121

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: