SOCIALA MEDIER OCH SOCIALT KAPITAL

Enligt en studie som genomfördes bland ungdomar i Singapore år 2012, så visade sig finnas en positiv relation mellan socialt kapital online och hur intensivt som individen använder Facebook. I Singapore visade sig att socialt kapital online underlättade det politiska deltagandet, och det gällde både online och offline.

Enligt en studie som genomförts i Shanghai år 2011 så visade sig att att individens uppfattning och social position i samhället påverkades väldigt mycket av hur de använder nya medier.

Bland asiatiska internationella studenter i Sydkorea, så visade sig att de använder internet för att upprätthålla och stärka banden till familj och vänner, men också för att få mer information och bli mer insatta i hur sociala nätverkssajter fungera i Sydkorea. Bland de så kallade Asian-Pacific students i USA, så visade sig att de använder sociala nätverkssajter för att upprätthålla kontakterna med vänner och familj, men också för att få mer kunskaper om hur USA fungerar.

En studie som genomförts av Danah Boyd år 2006 pekar på att vänskap skapar en känsla av gemenskap på olika sociala nätverkssajter, och att användarna kan uttrycka sig både personliga och kulturella termer. Vem som väljer att bli vän med någon annan styrs av redan existerande sociala normer, men också de ekonomiska möjligheterna att få tillgång till teknologi spelar en viktig roll. Den studie som Boyd genomfört visar också på något annat som är mycket intressant, nämligen att vänskap ses och uppfattas väldigt olika i olika kulturer och sociala kontexter (Bonniwell Haslett.2014:82-84).

Att bo på landsbygden (2)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: