SOCIALA MEDIER, KULTUR OCH SAMHÄLLE

Eftersom varje kultur är unik, så ser också mönstrena för sociala medier olika ut runt om i världen. Därför är sociala medier i Asien extra intressant som studieobjekt. Tillväxten inom sociala medier har varit särskilt stark i östra Asien därför de ofta förknippas med de nya teknologier som utvecklar Internet i mycket snabb takt.

I dagsläget så har Facebook hela 80% av sina användare utanför USA, däribland finns cirka 25% i Asien. I Kina har det skapats en egen version av Facebook som kllas för Renren. Dessutom finns det en Taiwanesisk version av Facebook som heter Wretch.

Den stora skillnaden mellan användare i The Asia-Pacific Region, och användare i Europa, Mellan Östern, Afrika och Latinamerika är att de flesta användare i Asia-Pacific region använder sociala nätverkssajter via mobiltelefonen. Det är hela 59% som gör på det här sättet. I Europa är motsvarande siffra 33%, för Mellan Östern och Afrika är siffran 48%, och för Latinamerika är siffran 33%.

I The Asia-Pacific Region är det hela 28% som kopplar upp sig och använder sociala nätverkssajter via så kallade tablet computers. Motsvarande siffra för Europa är 8%, för Mellan Östern och Afrika 10%, och för Latinamerika 6%.

En stor skillnad som forskarna har funnit mellan amerikabaserade och asienbaserade sociala nätverkssajter är att de som är baserade i Asien tenderar att ha tajtera sociala relationer och att de tillämpar mer av indirekt kommunikation, och att de värnar mer om sitt privatliv.

Finns det då några skillnader inom den asiatiska delen av världen?.

I boken “Social Media in Asia” så har de valt att begränsa sig till tre olika länder, nämligen Kina, Hong Kong och Taiwan.

KINA

Det kinesiska samhället kännetecknas av att människor är hårt arbetande och uppfinningsrika. Dessutom ligger fokus mer på kollektivet än individen. Något annat som kännetecknar Kina är att de är starkt intresserade av de långsiktiga målen för samhället, men samtidigt accepterar de en viss nivå av ojämlikhet bland befolkningen när det kommer till social status.

I Kina finns det enligt forskarna 20.6 miljoner Internet hosts, och hela 564 miljoner internet användare. I Kina ökade antalet användare som loggar in på Internet via mobiltelefonen från 69% till 74,5%. Enligt den officiella statistiken så finns det hela 420 miljoner mobila internetanvändare, och det sker en tillväxt med hela 18,1% varje år. Dessutom visar det sig att användningen av internet hemifrån har minskat med hela 91,7%.
HONG KONG
Hong Kong däremot som är en gammal Brittisk koloni som återfördes till Kina år 1997 så är makten ojämlikt fördelad, men däremot är individualismen mer tydlig än i fastlands Kina. Hong Kong kännetecknas precis som Kina av att de är ett maskulint samhälle, och hårt arbete spelar roll för att nå framgång. I Hong Kong finns det också en stor portion av flexibilitet och pragmatism, och där det finns stor tolerans för osäkerhet. I Hong Kong har de hela 870.041 Internet hosts och de har 4.873 miljoner internetanvändare. År 2009 så var tillgången till bredband uppe i hela 77,8% och i november 2012 så hade det ökat till 86,1%. Även antalet mobilabbonemang har ökat konstant, och i mars månad år 2009 hade den ökat till 163.1%, och i november år 2012 så var siffran uppe i 229,6%. När det gäller offentlig tillgång till Wifi så fanns det år 2009 hela 7987 offentliga wifi platser. I januari år 2013 hade detta ökat till 18,736.
TAIWAN

Taiwan däremot klassificeras som mer feminint än både Kina och Hong Kong. Något som kännetecknar samhället Taiwan är att fokus ligger på konsensus och solidaritet. De är noga med att framhålla förhandlingar som målet att nå konsensus. På det index som används för att mäta graden av individualism så hamnar Taiwan högre än både Kina och Hong Kong. Dessutom visar det sig i deras “Codes of Conduct” att den här typen av kultur tenderar att vara mindre flexibel och att de inte aktivt söker efter eller driver på för innovation. Ett annat index som används kommer fram till att Taiwan anses vara ännu mer kolektivistiskt än både Kina och Hong Kong. År 2012 så fanns det hela 6,3 miljoner Internet hosts i Taiwan, och det fanns då 17,5 miljoner internetanvändare. Tillgängen till Internet i Taiwan var samma år uppe i hela 75%. År 2012 så hade Taiwan sammanlagt 29 miljoner mobilabbonemang, och samtidigt fanns det hela 21 miljoner mobila internetabbonemang. Under år 2012 genomfördes också en surveundersökning som visade på att hela 91% av de som loggade in på Internet gjorde det från en mobiltelefon, 52% gjorde det från en notebook, och endast 38% från en tablet computer (Holt & Hui-Ching Chang.2014:104-124).

Ute hos mig på landsbygden

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: