SOCIALA MEDIER, KOMMUNIKATION OCH KULTUR – ETT ASIATISKT PERSPEKTIV

När kommunikationsteknologierna utvecklas i ett rasande tempo, och att samma utveckling sker inom våra transportsystem så blir globaliseringen en helt naturlig del av våra liv. Det här uppmärksammade sociologen Anthony Giddens redan 1994 då han påpekade att våra relationer bygger alltmer på distans, och där vi kan vara både här och där samtidigt, men även nu och då.

Den datormedierade kommunikationen har kommit att förändra de sätt som vi kommunicerar på. Vi lever numera i en värld där de digitala miljöerna förändras konstant, vilket vi integrerar i våra liv. Vi har gått från att leva med att all kommunikation sker face-to-face till att istället inkorporera en kommunikation som går från ansikte till olika digitala enheter som vi kan bära med oss överallt. Nästa steg kom i samband med de sociala medierna, då vi fick helt nya möjligheter att utöka våra relationer över tidszoner och platser. Det sker med hjälp av verktyg som Skype, instant messaging, Facebook, Twitter, mobiltelefoner och andra former av medierad kommunikation.

De sociala nätverkssajterna används inte bara för att utveckla relationer, utan idag används de också för nyheter, utbildning, politisk aktivism och underhållning. Numera visar det sig också att de sociala medierna påverkar vår världsbild och hur vi ser på och upplever kultur. Kultur är inte längre baserat på fysisk plats, utan det är rotat i vår identitet. Immigration, diaspora (personer i exil) och världsomspännande rörelser som består av många olika människor har kommit att förändra den traditionella definitionen av kultur. Idag får vi via datormedierad kommunikation stora mängder kunskap om andra livsstilar, och det är något som syns tydligt på Facebook, Twitter, Youtube och andra kanaler.

Forskare, däribland Chen (2012) föreslår att de nya medierna och olika kulturer påverkar varandra på följande sätt (1) kulturella influenser påverkar utvecklingen av nya medier, (2) medierna påverkar både kulturella och sociala identiteter, (3) de nya medierna påverkar den interkulturella kommunikationen. Dessutom påpekar Zhan och Prosser (2012) att den internationella och interkulturella kommunikationen kommer att påverkas av de traditionella men även de moderniserade högteknologiska samhällena och städerna i östra Asien, och då i första hand i Kina (Bonniwell Haslett.2014:65-66).

IMG_0472

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: