NÄR ARBETET BLIR TILL ETT MISSBRUK

Psykologen Dr. Barbara Killinger skriver om när “arbetet” blir ett missbruk. Hon använder begreppet “workaholic”.

Hur definieras då det här begreppet?, jo på följande sätt “A workaholic is a work-obsessed individual who becomes emotionally crippled and addicted to control and power, caught up in a compulsive drive to gain personal approval and public recognition” (Killinger.2010:93).

Enligt Dr Killinger så finns det två typer av workaholics, nämligen controllers och pleasers. Controllers kännetecknas ofta av att de är controll freaks som kräver uppmärksamhet och lydnad. De har ofta ställt upp höga mål och är villiga att ta både finansiella och personliga risker för att få vad och vem de vill ha.

Den här typen av personligheter finns ofta i den högsta ledningen, men de kan också handla om personer som jobbar helt “oberoende”.Controllers kännetecknas också av att de uppfattar sig själva som speciella i relation till andra människor, och att de därför anser sig stå ovanför etablerade regler/lagar och andra styrmedel för hur man uppför sig. Dessutom kännetecknas denna grupp av individer av att de gärna tar oetiska genvägar.

“Pleasers” däremot har ofta en djupt rotad osäkerhet bakom sin egen arrogans. De har dessutom ofta ett ouppfyllt behov av tillhörighet som driver dem till att vara behövda, att andra ser upp till dem, och att de är uppskattade av sina kollegor. Denna grupp av individer hittar vi ofta på en mellannivå där de ofta är rätt så inställsamma gentemot sin chef och är lojala och högt värderade anställda (Killinger.2010:95-97).

IMG_0437

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: