ATT VARA MÄNNISKA OCH ATT VÅGA SE HELA MÄNNISKAN

Ibland tycker jag det är skönt att bara kunna få vara en vanlig människa. Att få vara sig själv och bli accepterad för den man är borde vara självklart.

Men, i dagens samhälle där kraven är enort högt uppskruvade så är det många som känner sig tvingade att framställa det som att ens värld och verklighet är fantastisk. Svaghet föraktas, vilket leder till en förvriden bild av människors verklighet.

Var och en av oss har ju bara ett liv här på jorden, så därför behöver vi bli bättre på att bry oss om varandra som medmänniskor. Den tanke som under lång tid styrt Sverige och omvärlden och som går ut på konkurrens, och att vissa människor måste slås ut för all framtid leder till så mycket motsättningar.

Det går att skapa ett samhälle där alla ryms och där ingen förpassas till soptippen. Att ställa människor mot varandra är därför alltid fel. Det finns ingen som helst anledning att sortera bort människor bara på grund av bokstavsdiagnoser, eller att se ner på någon annan människa på grund av att han eller hon råkar vara ofrivilligt arbetslös/långtidsarbetslös.

I dagens samhälle och värld där allting är väldigt kortsiktigt, dvs allt handlar om företagens kvartalsrapporter leder helt fel. Det leder till kortsiktiga beslut och jakten på kortsiktiga resultat. Någon långsiktighet finns inte, utan människor kan snabbt bli av med jobbet, för att sedan hänvisas till utanförskapet därför att det finns mycket djupa och utbredda fördomar mot arbetslösa.

Därför behövs det en bättre omställning på företagen och inom offentlig sektor. Hjälpen för den som riskerar att bli arbetslös/långtidsarbetslös måste komma flera månader i förväg, och inkludera fler aktörer än svenska aktörer. Detta därför att vi lever i en global värld där ekonomier, företag och nationer är ömsesidigt beroende av varandra.

Vi måste våga se hela människan, istället för som idag när många fastnar i ett bristfokus där de bara fokuserar på individens fel och brister.

För, sanningen är den att alla människor har talanger och förmågor, och till och med supertalanger. Därför behöver vi bli bättre på att ta tillvara människors förmågor och talanger. Individen är inte ett problem som måste gömmas i någon åtgärd hos den ineffektiva Arbetsförmedlingen.

Därför måste vi jobba mycket mer intensivt med attityder och värderingar. Vi behöver lyssna på individen och vad han/hon vill göra och hur individens erfarenheter, talanger och förmågor kan tas tillvara.

Personligen tror jag mycket på att jobba äver lands- och kontinentgränser. Detta då arbetsmarknaderna förändras och ser inte likadana ut i respektive land. Så, när det är dåliga tider på en marknad så kan det se mycket bättre ut någon annanstans. Så är det nu då arbetsmarknaden i EU är i fullständig kris, medan läget ser mycket bättre ut på andra sidan Atlanten borta i USA enligt den stora och välkända jobbdatabasen indeed.com

Därför behöver vi mer av samverkan och mindre av byråkrati och regler som låser in människor i olika meningslösa och ineffektiva åtgärder. Människor vill ha jobb och inte bidrag. Vi behöver få igång ett transnationellt och transatlantiskt samarbete kring jobb och arbetsmarknad inom ramen för de svensk-amerikanska relationerna.

För att skapa förtroende mellan människor så behövs det fler platser där människor kan mötas, samtala och bygga upp ett förtroende för varandra. Det behövs fler möjligheter för individer och arbetsgivare att mötas för att bryta dödläget som nu råder. Det finns nämligen forskning som visar på att möten och samtal är vägen till att “bryta” de fördomar som finns mellan parterna.

Själv läser jag mycket böcker och försöker följa utvecklingen noga då jag har ett brinnande intresse för det som pågår i USA och Kanada. Engelska har varit mitt andraspråk sedan sex års ålder. Eftersom jag dessutom bott och gått i skola därborta i två omgångar så känner jag mig hemma både språkligt och kulturellt.

Jag läser dagligen de viktigaste tidningarna från den amerikanska västkusten, nämligen Los Angeles Times, Orange County Register, San Diego Union Tribune osv. Dessutom brukar jag läsa även andra viktiga tidningar tex USA Today, Washington Post, New York Times osv.

Att omvärldsbevaka är något som jag brinner för, därför läser jag även andra tidningar som känns relevanta tex Hufvudstadsbladet (Helsingfors), Helsinki Times (Helsingfors), Åbo Underrättelser (Åbo) och en del andra finländska dagstidningar. Finland är jag mycket bekant med då jag läst min förvaltningsutbildning vid Helsingfors Universitet. Så, jag känner mig väldigt hemma i den finska huvudstadsregionen.

Riktigt fin sommarkväll

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: