SÖNDERFALLANDE STATSBILDNING – MEN FUNGERANDE TELEKOMMUNIKATIONER

Som alla säkert vet redan idag så är Somalia en plats på jorden där det råder kaos. Regeringen har kollapsat sedan en lång tid tillbaka. Men, då kan det ju verka ologiskt att de har en fungerande infrastruktur för telekommunikation, och då i första hand mobiltelefoni.

Men, det här har etablerats därför att de militanta grupperna ansåg sig behöva en kanal ifrån vilket de kunde styra sina företag, men som också kunde användas för att föra ut hot av olika slag via sms, genomföra betalningar för vapen och droger.

Dessutom visade sig att mobiltelefoni är svårare att avlyssna än vanliga fasta telefoner via marknätet, men samtidigt erbjöd den mobila telefonin en miss nivå av anonymitet. Dessutom fungerade som så att SIM-kort återanvänds och människor bytte SIM-kort med varandra.

Något annat som bidragit till att mobiltelefoni har blivit så populärt är att Hormund tjänar stora pengar på att de väpnade konflikterna hålls igång i de om råden som kontrolleras av Al-Shabab milisen. Samtidigt så innebär det här att unga män och kvinnor förbjuds att gå ut för att socialisera, och då sitter de istället inomhus och skickar textmeddelande till varandra via just mobiltelefoner.

I Somalia har de skapat ett system för mobiltelefoni som inte fungerar enligt västvärldens teorier om politisk ekonomi. De använder ett betalningssystem som kallas för Hawala. Det här används bland annat för att inte gå via det traditionella banksystemet, och det används ofta för att personer utomlands ska kunna skicka hem pengar till släktingar som är kvar i Somalia. Hawala bygger på förtroende och ett löfte om återkommande “business”. Det fungerar i praktiken som så att sändaren betalar en summa, och godkänner sedan överföringen genom att kommunicera ett lösenord till den aktuella mottagaren.

Här används mobiltelefoner och det är därför en av anledningarna till att det finns ett välutvecklat mobilnät trots att det inte finns någon annan fungerande infrastruktur eller något politiskt styre (Deibert.2013:84-86).

IMG_0128

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: