SOCIALA MEDIER I UTBILDNINGEN – INTRESSANT FORSKNING

I boken Social Media – Usage and impact så skriver Ronald A. Yaros om sociala medier i utbildningen. Här berättar han om en fallstudie som genomförts och där forskarna undersökte om sociala medier, så som Facebook och Twitter underlättar inlärningen, får studenterna mer engagerade, om de uppskattar kursen och då oberoende av det innehåll som ska läras in.

Forskarna har utgått ifrån antagandet att personer som interagerar med varandra också lär sig av varandra.

Utifrån tillämpningen av virtuella gemenskaper och teori om socialt lärande så antar forskarna att (1) människor är sociala, så studenter vinner på att delta i olika gemenskaper, (2) socialisering och lärande inträffar samtidigt, (3) mening/syfte spelar roll och det gäller särskilt när lärande kopplas till livserfarenheter.

Det som skiljer forskarna i den här studien från andra forskare är att de definierar lärande som ett ökande deltagande istället för att kunskap är något som internaliseras.

Teorin som de valt att utgå ifrån är knowledge or situated learning theory. Denna teori tillsammans med datormedierad kommunikation utgår ifrån att lärarna förflyttar sig från det traditionella sättet att se på sociala medier, och istället kommer det att handla om att datormedierad kommunikation ska få studenterna att engagera sig i kritiskt och kreativt lärande.

Social media projekt 1: Facebook

Första delen av studien som genomfördes under vårterminen. Det var så kallade undergraduate students som deltog i studien, och det var sammanlagt 36 studenter. Instrumentet som användes för studien bestod av 17 olika saker, och genomfördes tre gånger under samma termin. De två första genomfördes före och efter Facebook projektet och den tredje undersökningen genomfördes efter det andra projektet. Surveyundersökningen inkluderade tio frågor som baserades på Likert skalan. Det var fem ja/nej frågor och två demografiska frågor.

För att kunna genomföra en kvantitativ mätning av studenternas engagemang med sociala medier så tillämpades en innehållsanalys av alla Facebookgrupperna och deras publiceringar. Detta kodades utifrån antalet postningar och namnet på deltagaren.

Fem olika media kategorier kodades utifrån publiceringens innehåll. (1) en originell text, (2) en textkommentar till tidigare inlägg, (3) foto, (4) video, (5) delad länk. För att ytterligare kunna särskilja innehållet så använder nio andra kategorier, nämligen (1) vänner, (2) familjemedlemmar, (3) väder, (4) personlig aktivitet, (5) personlig åsikt, (6) något nyinköpt (7) referens till en extern länk, (8) kommentar om en annan publicering, (9) skolarbete.

Social media projekt 2: Twitter

Två veckor efter det första projektet så erbjöds samma studenter extra credits/poäng för sitt deltagande i ett mobilt social media projekt. Innan projektet började så fick studenterna en timmes träning på att använda mobila enheter så som bland annat iPod och andra enheter med Wifi möjligheter. Det här pågick under tre veckor. De fick uppdrag av ansvarig personal/lärare att samla in material till kursens blogg och Twitterfeed. Efter två veckor så erbjöds studenterna möjligheter att kunna få extra kredits/poäng genom att rapportera från olika events på campusområdet och lördagens “open house”. Sedan erbjöds det möjligheter att få 20 extra credits/poäng och då var kravet på studenterna att tillbringa minst tre timmar på campusområdet och dela med sig av inspelade intervjuer som de gjort och Tweets från olika delar av campusområdet.
Vad blev då resultaten?

Datamaterial från innehållsanalysen visade på att 29 studenter hade fått poäng för att de publicerat minimum tre Facebook texter och ett fotografi under den ledighet som studenterna har under våren. Totalt antal postningar var 87 och 29 fotografier. Slår man ihop projekt ett och två så var antalet postningar 361 och antalet fotografier 40.

Forskarna drar slutsatsen att studenterna med råge uppfyllde minimikraven för att få sina 15 poäng, som var vad som erbjöds för de studenter som valde att helt frivilligt delta i de här två projekten. Det som dock var nedslående i studien var att antalet obligatoriska videoinlägg inte var något som studenterna levde upp till.

Slår man sedan ihop det här med social media projekt 3, där studenterna fick svara på tre olika ja/nej frågor så visade det sig att hela 86% av studenterna höll med om att kurser där sociala medier används är mer innovativa (86%). När det gäller om studenterna känner sig bekväma med att dela information via Facebook inom sin klass så har det ökat från 79% till 83%. När de frågar om studenterna respekterar varandras åsikter, så har det ökat från 82% till 100% (Yaros.2012:57-68).

Hemma ute på landet denna fina kväll

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: