FRÅN KALLA KRIGET TILL IDAG

Forskarna Johan Nergenäs och Fredrik Gustafsson beskriver i den rykande färska boken Position Sverige – Om Innovation, Hållbarhet och Arbetsmarknad att Världen har förändrats i snabb takt, bland annat så går det inte längre någon Berlinmur genom Europa som delar upp oss i öst och väst. Sovjetunionen finns inte längre utan nu finns Ryssland och ett antal olika självständiga republiker. Vissa republiker är stabila och demokratiska, medan andra är instabila och diktatoriska.

Numera är inte det stora hotet mot fred- och säkerhet i världen ett eventuellt kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen. Det stora hotet numera är istället från svaga eller sönderfallande stater och olika typer av brottslighet som är gränsöverskridande. Forskningen visar på att den globaliserade brottsligheten tyvärr har kommit att spridas, och det handlar om allt ifrån illegal handel med olika vapen, till narkotikahandel och människohandel.

Något annat som vi har kunnat konstatera är att globaliseringen medfört en ökad spridning av farliga tekniker, handel med piratkopierade varor, men även sjöröveri utanför Somalias kust. Tyvärr visar det sig att inkomsterna från den olagliga globala brottsligheten finansierar en del av den internationella och globala terrorismen, samtidigt som det leder till att demokratin undergrävs i en del länder. Detta leder i sin tur till att folkhälsan försämras och att hela arbetsmarknader hotas runt om i världen. Något annat vi kan konstatera är att tron på att samhället, dvs staten kan leverera trygghet har underminerats (Nergenäs & Gustafsson.2014:43).

 

IMG_0837

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: