Företagen och vår datainformation

I den nya boken Black Code – Surveillance, Privacy, and the dark side of the Internet så skriver Ronald J. Deibert om att när vi kommunicerar via Internet så ger vi företagen som äger och driver den hårdvara, de applikationer och den service genom vilken vår kommunikation är förmedlad och sparad makten över vår information.

Dessa företag fungerar som mellanhänder för vår upplevelse av Internet, och vad de gör med våra data spelar mycket stor roll för hur vi upplever cyberspace, och vad vi tillåts att göra.

Det som slutanvändaren sällan vet något om är vad de tillåter när de godkänner de avtal som följer av bland annat vår närvaro på olika sociala plattformar. Det som sker är att vi lämnar ifrån oss bestämmanderätten över våra egna data. Tyvärr är det som så att väldigt få användare tar sig tid att läsa dessa avtal/villkor, och ännu färre förstår dessa villkor. För att ens förstå dessa avtal krävs många gånger en ganska så avancerad examen i juridik. Dessa dokument som innehåller avtal och villkor kan uppfattas av användaren som smått provocerande. Ett av problemen är at dessa villkor ofta innehåller punkter som ger företagen stor frihet att göra som de vill med vårt material.

Hos företaget Skype fungerar det som så att genom att acceptera villkoren så ger du som använder Skype ensamrätt att när som helst ändra villkoren utan att de först meddelar användaren. Dessutom fungerar det som så att Skype inte informerar användarna om vilka förutsättningar som krävs för att de skall dela med sig av våra data till rättssystemet och regimens olika organ/myndigheter. En sak som har framkommit är att på Skype så kan användaren sluta använda Skype, men däremot kan användaren aldrig avsluta sitt konto hos Skype (Deibert.2013:36-37).

IMG_1078

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: