Archive for July, 2014

EFTERFRÅGAN STYR ARBETSMARKNADENS UTVECKLING

July 31, 2014

KORT INLEDNING

Forskare inom arbetsmarknadsekonomi har klart och tydligt visat på att det är efterfrågan på varor och tjänster som styr efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt visar forskarna på ett intressant samband mellan priset på varan/tjänsten och priset på arbetskraftens marginalprodukt. Det handlar om att när priset på den producerade varan ökar, då ökar också värdet på det som kallas för arbetskraftens marginalprodukt.

VAD HÄNDER VID EN KONJUNKTURNEDGÅNG?

Det som sker är att efterfrågan på de varor och tjänster som produceras minskar. Det börjar ofta med att det sker en nedgång på exportmarknaderna runt om i världen. Resultatet av en vikande efterfrågan är att bland annat sysselsättningen minskar. Denna minskade sysselsättning börjar ofta med att företagen minskar antalet arbetade timmar, och första steget är ofta att minska uttaget av övertidsarbete. Nästa steg blir ofta någon form av personalminskningar, och det är inte ovanligt att det görs genom olika former av pensionsavgångar och dessa kompenserar inte genom några nyanställningar.

VAD HÄNDER VID EN KONJUNKTURUPPGÅNG?

Vid en konjunkturuppgång där efterfrågan på de varor eller tjänster som företaget producerar så sker också sakta men säkert en ökad efterfrågan på arbetskraft. Det som händer är bland annat att det förekommer mer övertidsarbete och att företag väljer att anlita bemanningsföretag för att klara av den konjunkturuppgång som sker. Detta då det ofta är dyrt för företagen att köra igång en rekryteringsprocess. Det är ju inte bara själva rekryteringsprocessen som medför kostnader för företaget, utan det handlar också om att en nyanställd kan behöva viss upplärning och utbildning, vilket kostar pengar i form av lön samtidigt som deras bidrag till produktionen är liten eller ingen alls. Dessutom måste företag räkna in framtida kostnader för att eventuellt behöva säga upp personer som de har rekryterat.

LÖNELÄGET PÅVERKAR FÖRETAGEN

Forskare inom arbetsmarknadsekonomi visar också på ett mycket tydligt mönster, nämligen att när lönerna ökar då minskar företagen sin personalstyrka, och när lönerna sjunker då ökar de istället sin personalstyrka. Det normala ute i näringslivet är att företagen inte säger upp personal så länge som arbetskraftens marginalprodukt är lägre än summan av deras lön och den periodiserade fasta arbetskraftskostnaden. Om värdet på marginalprodukten däremot blir lägre än lönen, då anses det ekonomiskt försvarbart att gå vidare med uppsägningar av personal (Björklund et al.2014:104-114).
IMG_0404

Advertisements

BRISTANDE SAMVERKAN MELLAN UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD/NÄRINGSLIV

July 30, 2014

Med jämna mellanrum så undersöker Svenskt Näringsliv samverkan mellan utbildning och arbetsmarknaden/näringslivet. De resultat som hittills finns publicerade visar tyvärr på att det är mycket stora skillnader från program till program, även om det är inom samma ämnesområde.

Dessa skillnader ser vi även mellan olika utbildningsprogram inom samma lärosäte. Detta är oroväckande då olika studier som gjorts visar på att de studenter som har haft bra kontakt med näringslivet/arbetsmarknaden under sin utbildning har haft mycket lättare för att etablera sig på arbetsmarknaden efter examen. Därmed har denna grupp av studenter också lättare att få mer kvalificerade jobb och därmed högre lön.

En gång om året så genomför Svenskt Näringsliv sin rekryteringsenkät, och där frågar de uttryckligen om hur bra olika utbildningar matchar det som arbetsmarknaden/näringslivet efterfrågar. Svaren visar tyvärr att utbildningssystemet i Sverige inte har klarat av att leverera kompetens som arbetsmarknaden/näringslivet anser vara relevant.

Vad beror det här på?.

En orsak som lyfts fram av forskarna är att bland annat de praktiska gymnasieutbildningarna och de eftergymnasiala utbildningarna inte motsvarar det som arbetsmarknaden/näringslivet har behov av. Dessutom påpekas det att kvaliteten på de praktiska moment som har ingått i dessa utbildningar är för läg.

När de olika branscherna inom näringslivet undersökt det här, så visar det sig att det finns stora brister inom de så kallade mjuka kompetenserna. Så många branscher, däribland hotell- och restaurang anser att det som behöver prioriteras är attityd, servicekänsla och kommunikativa färdigheter.

Även teknikföretagen har framfört att det behöver genomföras förändringar. De anser att det är stora brister i hur studenterna förbereds angående de villkor som styr verksamheterna inom arbetslivet. Men, de påpekar också att det finns stora brister i de mjuka kompetenserna, och då i första hand inom projektledning och försäljning (Malm Lindberg.2014:137-139).
En rogivande sommarkväll

FRAMGÅNG KRÄVER EN BALANS MELLAN ONLINE OCH OFFLINE

July 30, 2014

FÖR OCH NACKDELAR MED SOCIALA MEDIER

Nästa varje dag möts vi av olika budskap i de sociala medierna. Visst, sociala medier har snabbat upp saker och ting, bland annat möjligheterna att kontakta människor som sitter långt bort ifrån en. En annan stor fördel är att nya kontakter kan leda till nya och framgångsrika samarbeten. Har du en webbsajt så kan många snabbt hitta den, och det görs bäst genom att sökmotoroptimera din webbsajt.

Men, det gäller att inte lägga alla ägg i samma korg. Det gäller dels att välja vilken plattform ditt företag eller din verksamhet är aktiv på. Eller i vissa fall välja fler plattformar beroende på vilken publik det är som ni riktar in er på.

SOCIALA MEDIER SOM EN DEL AV DET DIGITALA ARBETSLIVET

Vi går alltmer mot ett digitalt arbetsliv, vilket på sätt och vis är väldigt bra. Vi blir inte beroende av att alla sitter och jobbar på samma fysiska eller geografiska plats. Här fyller de sociala medierna en roll då vi kan kommunicera med varandra direkt oavsett var vi sitter och jobbar. Det som vi får hålla koll på är tidsskillnader beroende på var i världen våra samarbetspartners sitter och jobbar. En som skriver och forskar mycket kring det digitala arbetslivet är Cathrin Frisemo. Hon har nyligen skrivit och gett ut boken WIFL – Din guide till det digitala arbetslivet 2.0.

DE SOCIALA MEDIERNAS BAKSIDA

Sedan finns det så klart en baksida med sociala medier. Det jag talar om handlar om hat, hot, trakasserier och övriga kränkningar. Tyvärr har det här blivit ett mycket stort problem. Därför gäller det att hela tiden uppdatera och justera sina säkerhetsinställningar. Lika viktigt är att välja vem som ser vad av allt det som du publicerar i de sociala medierna. Oavsett om du använder Facebook, Google+ eller Twitter så finns det möjlighet att blocka personer som ställer till stora problem för dig. På så sätt så kommer de inte åt dig och dina vänner. Dessutom finns det möjligheter att anmäla profiler som hotar och trakasserar andra användare.

DITT PERSONLIGA VARUMÄRKE

Så, för att utveckla ditt varumärke och skapa nya kontakter så är det viktigt att också synas offline. Det har vi lyckats med riktigt bra här i Malmö. Här har Nina Jansdotter och hennes team etablerat det här med After Work, men även FB-mingel.

På det här sättet träffas människor ute i verkligheten och du får ett ansikte till den som du kanske bara mött i de sociala medierna tidigare. Ett mänskligt ansikte betyder otroligt mycket i dagens samhälle för att bygga relationer och etablera ett förtroende.

ATT VARA UTE OCH TRÄFFA ANDRA MÄNNISKOR

Därför är det viktigt att vara ute och träffa andra människor, personer som sedan kan hjälpa dig framåt och sprida ditt goda rykte så fler vill anlita dig inför framtida jobb eller projekt.

Balansen mellan offline och online är något du får jobba på i samband med att du utvecklar ditt personliga varumärke eller ditt företags varumärke. Online kan du göra det med hjälp av en blogg, eller en egen webbsajt. Sidor som hela tiden underhålls och uppdateras med relevant information.

Offline är det mest effektivt att vara ute på olika event och träffa olika människor som du annars inte skulle möta i din vardag. Det kan vara event för småföretagare, eller något politiskt event. Allt beroende på vad det är som du jobbar med. Att bygga och etablera ett förtroende är otroligt viktigt idag, eftersom nya jobb och uppdrag helt förmedlas via nätverk och kontakter.

Därför är det viktigt att du gör ett gott intryck och att du visar för andra människor att du är att lita på. Tillit är något som du hela tiden måste visa, därför att utan tillit så riskerar du snabbt att förstöra för dig själv. Saknas tilliten så skadar det dessutom ditt varumärke. För, rykten sprids snabbt på nätet och det är svårt att få stopp på ryktesspridning.

SAMMANFATTNING

Tänk på att det du gör online måste matcha det som du gör offline. För, det är jätteviktigt att inte ge motstridiga budskap. Varumärket måste hänga ihop både online och offline. Lika viktigt är det att vara försiktig online, då det tyvärr förekommer falska profiler som har som sitt huvudsakliga syfte att skada andra individer. Det du kan göra för att skydda dig är att hålla koll på dina säkerhetsinställningar, och att du blockar och anmäler profiler som hotar, hatar eller trakasserar andra användare.
IMG_0430

VILKA OLIKA TYPER AV ANSTÄLLNINGAR FINNS DET I SVERIGE?

July 29, 2014

Det normala är att det är en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare, vilket är det som prioriteras i lagstiftningen och i kollektivavtalen.
Med åren så har det dock införts andra typer av anställningar för att göra det mer flexibelt för arbetsgivarna.

Numera är det rätt så vanligt med visstidsanställningar, detta därför att det har visat sig vara ganska dyrt att säga upp anställda som har en fast anställning (tillsvidareanställning). Att det blir så här beror bland annat på regleringarna i lagen som anställningsskydd, som innehåller regler som gör att arbetsgivarna vid uppsägning måste betala en kompensation till arbetstagaren.

Vilka andra orsaker finns det då till att arbetsgivare väljer att anställa människor på en begränsad till, en så kallad allmän visstidsanställning?.

Björklund et al (2014) lyfter fram att företagen vill kunna anpassa arbetsstyrkan efter svängningar i efterfrågan. Dessutom har det visat sig vara svårt att bedöma om en ökad efterfrågan är en tillfällig trend eller något mer långsiktigt. Dessutom kan det vara som så att företagen väljer att visstidsanställa för att undvika att de drar på sig onödiga uppsägningskostnader.

Inom den offentliga sektorn är det rätt så vanligt med olika typer av vikariat, och det kan även förekomma provanställningar. Provanställningar används ofta när arbetsgivaren känner sig osäker på individens kapacitet när han/hon blir anställd. Efter en provanställning på ett par månader så hinner arbetsgivaren göra en ny och säkrare bedömning om hur individen presterar och då kan de erbjuda en tillsvidare anställning.

Sedan har ju bemanningsföretagen blivit en stor aktör på den svenska arbetsmarknaden, och det är mycket vanligt med olika typer av tillfälliga anställningar. Att det här har blivit vanligt är därför att det blir billigare för det hyrande företaget eftersom sådana avtal kan brytas utan att det leder till att företaget drabbas av dyra uppsägningskostnader (Björklund et al.2014:95-96).
IMG_1123

INTERNETCENSUR I THAILAND

July 28, 2014

I Thailand är det förbjudet att förolämpa den kungliga familjen. Det regleras i den historiska lagen Lese majeste. Lagen upprätthålls av The Office of Prevention and Suppression of Information Technology Crimes.

Denna myndighet söker med jämna mellanrum igenom Internet efter bevis för att sådana brott begåtts. Thailand hotade vid ett tillfälle att censurera hela Youtube, men de lyckades komma överens med Youtube om att bara blockera videoklipp som innehåller förolämpningar mot kungafamiljen.

Kritiker menar dock att tiotusentals websiter rutinmässigt censureras i Thailand, och att det råder en selektiva rättvisa som tillämpas mycket hårt.

I Thailand fungerar det som så att regeringen har påfört Internetoperatörer och webadministratörer uppdraget att bedriva polisverksamhet på sina sidor (Deibert.2013:97).
The Swedish Countryside

Publicering på nätet och i de sociala medierna

July 27, 2014

Något som vi lärt oss under den tid vi har vistats i de sociala medierna är att det vi skriver om spelar roll. Vi har bara några sekunder på oss att fånga varje enskild läsares intresse.

Varje enskild plattform kräver sin stil. Twitter med bara 140 karaktärer kräver extremt korta men tydliga budskap, och att det handlar om något som sker här och nu. Visst, det kan fungera att länka till något blogginlägg eller en aktuell händelse.

På Facebook har du lite mer utrymme, men även där tröttnar läsaren om det är en lång text. För användarna på Facebook blir det dessutom extra viktigt att ha koll på sekretessinställningar så det inte smyger in några falska profiler eller andra som kan tänkas vilja ställa till med oreda.

Att skriva en blogg kräver lite annat än att skriva på Twitter eller Facebook. Bland annat så behövs det vissa färdigheter för att bli en riktigt bra bloggare. Det är långt ifrån alla bloggar som har många läsare, så du har kort tid på dig att övertyga dina läsare att de ska stanna kvar. Därför måste du göra en analys över vad människor är intresserade av. Är det en företagsblogg så måste du först scanna av marknaden och se vad du kan få reda på om målgrupp/målgrupper. Sedan måste du målgruppsanpassa din blogg och se till så att den är sökmotoroptimerad. Vill du läsa mer om hur du blir en riktigt bra bloggare, så rekommenderar jag boken Born To Blog – Building Your Blog for Personal and Business Success One Post at a Time

Känsliga ämnen däribland religion och politik bör undvikas eftersom det ofta leder till så starka känslor. Kanske hitta något mer neutralt ämne som intresserar fler läsare. Språkbruk och skrivregler spelar lika stor roll på en blogg som när du skriver andra texter. En slarvigt skriven blogg drar ner ditt anseende, så därför tänk hellre en gång extra innan du skriver.

Låt gärna någon som är duktig på att korrekturläsa att läsa igenom din text. För, det är lätt att bli hemmablind för det som du själv skriver. Dessutom måste du själv göra en stavningskontroll innan du klistrar in texten i din blogg.

Om du får kritik på din blogg, så var noga med att bemöta och behandla det hela på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Ditt rykte eller goda anseende står nämligen på spel.

En spännande bok håller på att skrivas om det här ämnent. Det är Petra Ariton och Nina Jansdotter som satt igång ett bokprojekt som de kallar för “Skriva för webben”.
Walking in the swedish countryside

SÅ KAN VI FÖRSTÅ SJUKFRÅNVARON

July 25, 2014

I den senaste utgåvan av boken Arbetsmarknaden så tar författarna upp en diskussion kring sjukfrånvaron i Sverige. De anser att sjukfrånvaron har flera olika orsaker, och att forskningen visar på att den är starkt konjunkturberoende. Statistik som forskarna plockat fram visar bland annat på att när högkonjunkturen varade på 1980-talet så hade vi samtidigt hög sjukfrånvaro.

När sedan den ekonomiska krisen slog till på 1990-talet och arbetslösheten steg drastiskt, så minskade också sjukfrånvaron. När sedan konjunkturen förbättrades i slutet av 1990-talet då ökade sjukfrånvaron igen.

Forskarna ställer frågan: Hur ska sambandet mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro tolkas?.

Det resonemang som förs är att det är starkt kopplat till individens beteende, och att när arbetsmarknadsläget blir svårare så blir människor mer rädda om sina jobb och att ökad närvaro på jobbet därför att medarbetarna är rädda för att bli uppsagda tyder på ett sådant samband. Ett annat resonemang som forskarna lyfter fram är att samvariationen mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro istället handlar om hur arbetsstyrkan på arbetsplatsen är sammansatt över en konjunkturcykel.

Det kallas för selektionshypotes, och den innebär att grupper som anses ha relativt svaga grupper som dessutom har hög sjukfrånvaro kommer att få jobb när det väl blir högkonjunktur igen. Det här tenderar i sin tur enligt forskarna att öka den totala sjukfrånvaron.

Likaså visar forskningsresultat där man studerat sjukfrånvarons bestämningsfaktorer på att sjukförsäkringens utformning spelar en viss roll. Bland annat visar resultaten på att frekvensen sjukskrivningar ökat i samband med att antalet karensdagar har minskat och tvärtom. Därmed tycks det vara fastslaget att när sjukpenningen blir mer generös så är det fler som väljer att anmäla sig som sjuka.

Olsson (2009) visar i en annan studie att sjukfrånvaron faktiskt minskade i de mindre företagen som berördes av reformen av Lagen om anställningsskydd (LAS) i relation till hur det fungerade i de större företagen.

Reformen av LAS år 2001 gick ut på att små företag med upp till 10 anställda nu fick möjligheter att undanta två personer från de så kallade turordningsreglerna.

Således tyder forskningsresultaten på att hur stor risken är för uppsägning påverkar individens sjukfrånvarobeteende (Björklund.2014:71-73).
IMG_0424

KONTAKTER OCH NÄTVERK ÄR VÄGEN TILL ARBETSMARKNADEN

July 25, 2014

I den rykande färska boken Den långa vägen till arbetsmarknaden – Om unga utanför (Olofsson red.2014), så beskrivs situationen för ungdomar utanför arbetsmarknaden och ungdomar som försöker ta sig in på arbetsmarknaden.

I Sverige har vi under en längre tid talat mycket om matchningsproblem på arbetsmarknaden. Hur arbete söks har också kommit att förändras över tid.

Förr var det som så att jobb söktes via annonser som fanns i dagstidningar, men även via Arbetsförmedlingens egen platsbank. Men, läget har förändrats drastiskt och numera är det istället hela andra förmedlingsvägar som gäller.

De informella rekryteringsvägarna däribland nätverk och kontakter är det som är viktigast idag. Studier som bland annat presenterats i två olika doktorsavhandlingar visar på bland annat att de som har släktingar, vänner eller bekanat som kan förmedla kontakter med olika arbetsgivare lyckas betydligt bättre än de som saknar den här typen av kontakter.

Dessutom tas det upp att en majoritet av de inrikes födda har lyckats få jobb via just informella kanaler än vad som är fallet för personer som är födda utanför västvärlden (Schröder.2014:118).
IMG_0616

DET SKRIVNA ORDET GÄLLER – EN LITEN TEXT OM SKRIVANDE

July 25, 2014

Fredag förmiddag och solen skiner, nu är energin och inspirationen på topp.

Nu på morgonen skriver jag lite om skrivande. Jag vill visa lite på skillnaderna mellan att skriva en akademisk text och skriva en debattartikel eller en blogg.

Att skriva är att lära, precis som att läsa är att lära. Det är en lärprocess och där vi får skriva och skriva om längs vägen.

Antingen skriver man långa texter som när vi skriver uppsatser inom den akademiska världen, eller så skriver vi kortare texter i form av debattartiklar eller en bloggtext med luft mellan styckena.

Den stora skillnaden är att i uppsatser så är det väldigt mycket med teorier och metoder. En debattartikel eller ett blogginlägg är däremot mer fri och där handlar det mer om att övertyga läsaren om en viss handling som vi vill uppnå hos läsaren.

Så, det går bra att nämna vad vi vill uppnå hos läsaren en gång i början av debattartikeln eller blogginlägget och sedan precis i slutet för att påminna läsaren en gång till.

En annan skillnad mellan att skriva en akademisk uppsats och en debattartikel eller ett blogginlägg är att en kort debattartikel eller ett blogginlägg kan vara stenhårt ideologiskt vinklad därför att du skriver som företrädare för partiet.Ett blogginlägg kan också vara baserat på fakta som du läst dig till i någon eller några böcker. Dock är den här typen av texter alltid mer av åsiktskaraktär än en akademisk text. Detta därför att du kanske vill framföra en ståndpunkt i en viss politisk fråga och klargöra var partiet står.

En akademisk uppsats däremot så är det snarare en form av forskning där du ställt upp ett problem i form av ett antagande om hur det förhåller sig. Sedan undersöker du detta med hjälp av olika teorier och metoder.

I en akademisk uppsats utgår du bland annat från tidigare forskning inom ämnet och bygger sedan vidare på det. Dessutom är det jätteviktigt med källorna och källkritiken. En akademisk uppsats eller avhandling ställer stora krav på författaren om att välja litteratur som uppfyller de källkritiska kriterierna. En debattartikel eller ett blogginlägg ställer inte upp lika hårda krav på att du refererar till de källor som du baserar dig på.

En debattartikel eller ett blogginlägg har ju inte samma målgrupp som en akademisk uppsats eller en avhandling. Så, det gäller att hela tiden vara på det klara med vem är det jag skriver för.
IMG_0432

Framväxten och utvecklingen av sociala medier i Kina

July 24, 2014

Det första fröet av sociala medier i Kina kom på plats år 1994, och då hanlade det om olika typer av online forum. Nästa steg kom att bli instant messaging, vilket initierades år 1999. Den första bloggen i Kina såg dagens ljus år 2004, och strax efter det kom socialt nätverkande på plats via den kinesiska versionen av Faceboo, nämligen Renren.

Först fem år senare så kom första mikrobloggen som en del av Sina Weibo. År 2010 kom en kinesisk version av Forsquare, nämligen Jiepang.

Både Facebook, Twitter och Youtube är mycket hårt censurerade i Kina. En studie som presenterades år 2012 visade på att det finns 513 miljoner Internetanvändare i Kina, vilket är mer än dubbelt så många som i USA.

Renren är den största sociala nätverkssajten i Kina med 160 miljoner registrerade användare (2010), och fram till år 2011 räknade de med att nå upp över 170 miljoner användare. Det finns en viss skillnad mellan Renren och Facebook, och det är att på Renfren så erbjuds användarna mer flexibilitet när de ska designa sin sida. Detta för de för att ge användarna en unik användarerfarenhet.

Studier som genomförts i Kina har också ställt frågor till användarna om deras motiv, och då fått lite olika svar. De vanligaste svaren är effektiv kommunikation, enkel kommunikation, nyfikenhet om andra, och möjligheter attt forma relationer och att stärka redan etablerade relationer.

Kim, SOhn och Choi (2011) har i sin studie kommit fram till att folk i öst (Kineser) lägger större vikt vid socialt stöd vid användandet av sociala nätverkssajter än vad vi gör här i västvärlden.

En annan stor skillnad mellan användarna i Kina och i västvärlden är att i Kina så tenderar användarna hålla hårt fast vid de kinesiska värderingarna, nämligen respekt för etiska normer, patriotism, nationell stolthet, makt, ära, rykte, och ansvar inför samhället som helhet. När de jämförde detta med amerikanska värderingar så visade sig att amerikaner istället kom att fokusera på att bygga sin business större, personlig rikedom, vinstmaximering, makt och att hålla sig inom lagens ramar.

En annan skillnad som forskarna har funnit mellan användare i Kina och USA, är att i Kina är det mer fokus på auktoritet, och att ta hand om familjen. Folk i västvärlden däremot har fokuserat på konkurrenskraft, aggressivitet, utmana auktoriteter och politiska skillnader (Dong, Wu, Dong.2014:239-242).
The Swedish Countryside