Egovägen fungerar inte!

Vi lever i ett samhälle och en värld som befolkas av andra än oss själva. Vi måste samtidigt inse att vi är beroende av varandra för existensen på denna jord. Att agera som att ingen annan betyder något och att man klarar allt själv leder i princip ingenstans.

Som en gammal skolkamrat från skolgången i USA uttryckte saken “You wont make it without friends”. Så, är det. Du klarar dig inte utan vänner. För, om du bara sätter dig själv och dina egna intressen i centrum så tröttnar människor på dig och ingen vill ha med dig att göra.

Därför behöver du redan tidigt lära dig att samverka/samarbeta, och att vara en del av ett team eller en gemenskap.

Sverige har en lång och framgångsrik tradition som bygger på gemenskap, och att vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Det är därför som Ishockeylandslaget Tre Kronor ofta lyckas så bra. Alla underordnar sig lagets bästa och spelar för att nå ett gemensamt mål. Därför lyckas också våra förbundskaptener hitta spelare som klarar av och accepterar sin roll.

Det här med individen kontra kollektivet går även att applicera på samhället, och på våra arbetsplatser. Därför behövs det ledare som klarar av att jobba på det här sättet, och som har känslan för vilka individer som kan passa ihop och som därmed ser till att företaget eller teamet når sina mål.

Nu börjar vi se förändringar även inom organisationer i USA. Det är ju en kultur som är känd för sin individualism. De ägare och ledare som lyckas bygga ett lag och få spelarna att underordna sig den ram som gäller lyckas ofta bättre än de som tillåter individer att köra solo. Det har vi kunnat se i lagbygget Detroit Red Wings, och nu senast lagbygget Los Angeles Kings.

Genom att “scouta” spelare under en längre tid och få en känsla av hur de fungerar tillsammans med andra, och hur de lever sitt liv så bildar du dig en uppfattning om den personen. Det här är något som de är riktigt duktiga på i Kanada och USA, och det är något som vi kan inspireras av för att lyckas ännu bättre med våra lagbyggen både inom idrotten och i arbetslivet.

Själv så trivs jag bäst när jag får vara en del av ett team eller en gemenskap. Detta då jag inte gillar ofrivillig ensamhet. Så, tack vare Nina Jansdotter så har jag fått möjligheten att träffa många fantastiska människor från olika bakgrunder. Alla jag träffat har varit så positiva, inspirerande och mycket kreativa. En sådan sak som att vara ute på olika event och träffa andra människor har gett mig väldigt mycket eftersom jag tidigare känt mig väldigt ensam och utanför i det svenska samhället, då jag upplevt att arbetsgivarna inte ens vill ha med mig att göra av någon märklig anledning.

Numera försöker jag bara se framåt och se nya möjligheter, då inget blir bättre av att sitta och älta om och om igen. Det är bättre att gå vidare och göra sådant som känns meningsfullt och inspirerande.

Något som känns viktigt för mig är att människor känner sig välkomna. Detta då inkludering alltid är bättre än exkludering. Genom att vara open minded och släppa in människor så går det att få vänner för livet. Det handlar om att se varje enskild individ så som han/hon är, och vad han/hon kan tillföra. På detta sätt så kan vi också hitta nya personer att samverka/samarbeta med.

Den teknologiska utvecklingen har gett oss nya verktyg för samverkan över landsgränser. Det gör att den gamla tidens gränser kan överskridas och nya kontakter kan knytas mellan människor, och nya spännande projekt kan startas som på sikt kanske leder till nya affärsidéer och företag.

 

Förmiddag ute på landsbygden

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: