Från 9/11 till övervakningssamhället och integritetsskyddet

Den personliga integriteten är ju en fråga som dyker upp på arenan titt som tätt. Där har varit hårda konflikter mellan de som förespråkar skydd för integriteten och de möts då av de som förespråkar skärpt säkerhet och övervakning.

Varför finns då denna väldiga diskussion, jo efter terrorattackerna den 11 september 2001 så satte i första hand USA igång med massövervakning, då Bushadministrationen gett NSA tillstånd till att i hemlighet spionera på sin egen befolkning utan att först begära tillstånd. Detta har kommit att bli mycket kontroversiellt därför att i den amerikanska lagstiftningen , närmare bestämt i fjärde tillägget till konstitutionen så står det att “The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches ans seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized“.

Bloggaren och numera författaren Glenn Greenwald beskriver ingående i sin nya bok No Place TO Hide hur han kontaktades av Edward Snowden och fick ta del av hans material från NSA.

Det här har blivit ännu mer omdiskuterat sedan Edward Snowden som var en form av inhyrd konsult på National Security Agency (NSA) med uppdraget att göra analsyer. avslöjade en massa hemligheter om vad NSA avlyssnar.

Reaktionerna i omvärlden lät inte vänta på sig, utan det blev ramaskri och krav från människor att regeringarna skulle sätta press på USA att sluta upp med denna totalövervakning som drabbat bland annat förbundskansler Angela Merkel, men även politiker i EU-parlamentet.

Men redan innan detta så fanns det liknande massövervakning i Europa. Detta i form av övervakningsanläggningen Echelon i södra England. Detta har tagits upp och EU-kommissionen har tillsatt och genomfört en undersökning om hurvida en sådan övervakning är förenlig med EU-rätten.

Skyddet mot terrorism, som har kommit att få benämningen “war on terrorism” har kommit att bli en religion i sig självt eftersom tonläget varit så högt uppskruvat. Att just USA reagerade så starkt efter händelserna den 11 september beror på att de tidigare fått för sig att de är osårbara, och att terrorism är saker som bara sker på andra platser runt om på jorden.

Det här medförde att de i all hast röstade igenom bland annat The Patriot Act och Patriot Act II som öppnade upp för massövervakning och avlyssning, och då slog det mot helt oskyldiga människor. Denna lagstiftning innebär bland annat att agenter från olika säkerhetstjänster kan gå in och titta på vilka böcker som människor lånar och läser, och det helt utan att den enskilda individen är medveten eller får information om den här övervakningen.

Sedan kom no-fly watch list, som medförde att massvis av individer som inte har någonting med terrorism att göra sattes upp på en övervakningslista och därmed förbjöds att flyga inom USA. Flera oskyldiga barn hamnade här, vilket har väckt visst ramaskri i USA när deras föräldrar upptäckt det här.

Men, det som väckt mest uppseende är just övervakningen av Internet eftersom i USA finns ju ett omfattande skydd för yttrandefriheten i första tillägget till konstitutionen. Denna yttrandefrihet är något som de alltid värnat om. Därför blev reaktionerna så starka när regimen gick över alla gränser som ett resultat av händelserna den 11 september 2001.

Det har förekommit mycket kritik mot den officiella förklaringen bakom 9/11. Tillexempel så har mer än 2000 välkända arkitekter, ingengörer med specialområde struktur, fysiker, kemister, brandmän, räddningspersonal, piloter och en del föredetta anställda inom staten motbevisat den officiella så kallade “sanningen”. Detta och mycket annat förklaras ingående i den nya boken How America Was Lost – From 9/11 to the Police/warfare state som har skrivits av Paul Craig Roberts.

Finns det då något sätt att skydda sin integritet på nätet och som förhindrar den här typen av hemlig avlyssning eller försvårar den här typen av massövervakning?.

Ja, det finns det. Systemet kallas för Tor som är en förkortning för “The Onion Router”. Det är ett så kallat “overlay network” som erbjuder skydd online mot övervakning och trafikanalys. Ingenjörerna bakom TOR har jobbat hårt för att göra detta system användarvänligt. Idag går det i praktiken att ladda ner en web browser med TOR redan inbyggt. Individer med rätt access kan sedan skicka e-post, surfa och dela information online utan att någon vet vem eller var de är. Det här beskrivs rätt så ingående i den nya boken Cybersecurity and Cyberwar – What everonone needs to know som skrivits av forskarna och författarna Peter W. Singer och Allan Friedman.

Fin solnedgång ute på landsbygden

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: