Stora utmaningar för Sverige!.

Efter att igår ha lyssnat på partiledardebatten i Riksdagen så funderar jag kring varför det talas så lite om de arbetslösa och arbetslösheten. Den här frågan och samhällsproblemet är viktigt att ta på mycket stort allvar. Detta därför att det handlar om lite drygt 400.000 människor runt om i vårt avlånga land. Om vi inte lyfter upp och fram deras situation så kan de i värsta fall känna och uppfatta situationen som att de inte är representerade.

Vi vet att det sitter många arbetslösa i ett ofrivilligt utanförskap och i ofrivillig ensamhet. Vi vet att många inte känner sig sedda eller ens behövda. De får antingen ett negativt standardbrev där ingenting förklaras, eller så får de inte ens ett svar när de söker jobb.

Det handlar inte bara om de som saknar gymnasieutbildning, eller de som har kommit hit från krigshärjade länder. Det handlar om helt vanliga människor som har blivit arbetslösa / långtidsarbetslösa.

Varje dag, varje vecka, varje månad och varje år så är det massvis med kunskaper, kompetenser och erfarenheter som inte tas tillvara. Människor som kastas på samhällets soptipp och som tappar tron på samhället, demokratin och på sina medmänniskor.

Det bemötande som arbetslösa/arbetssökande får på Arbetsförmedlingen är under all kritik, och många känner snarare att de trycks ner mycket hårt och att deras liv kontrolleras in i minsta beståndsdel av Arbetsförmedlingen.

När individer söker jobb så fastnar arbetsgivare i det som kallas för “bristfokus” dvs de fokuserar bara på fel och brister hos individen, istället för att se individen för vem han/hon är och vad han/hon kan tillföra arbetsplatsen/arbetsplatserna.

Redan år 2004 så genomförde IFAU en undersökning och deras rapport kom fram till att arbetsgivarna “ratar/väljer bort” arbetslösa som söker jobb. De ser bara dessa människor som ett problem/belastning. Det här skapar en stigmatisering av människor helt i onödan.

För, vem som helst kan faktiskt bli av med jobbet till exempel på grund av nedskärningar, eller på grund av att verksamheten flyttas utomlands. Allt handlar i grund och botten om vilken människosyn man har!.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: