Kultur och kommunikation

I boken “Managing Across Cultures” så tar författarna också upp kultur och kommunikation. Kulturer där direkt kommunikation föredras så är budskapets tydlighet utan en massa bakgrundsinformation det centrala.

Jämför vi detta med kulturer där de föredrar indirektkommunikation så handlar det istället om hur budskapet presenteras och språkets elegans. Dessutom är tonfall, ansiktsuttryck, kroppsspråk, och icke-verbala gester viktiga beståndsdelar i budskapet.

I länder med där kulturen bygger på indirektkommunikation så fungerar affärsmöten på så sätt att det handlar om att visa prov på förståelse och kunskap om “ämnet/saken”. Att lägga till annan information är av mindre relevans. I länder som däremot kännetecknas av en direkt kommunikation så hålls affärsmöten istället för att leverera information.

Diskussionerna begränsas ofta till att ge generell information, och att du förväntas ställa frågor om extra information behövs (Solomon & Schell.2009:145-146).

En annan del av kommunikationen handlar om ögonkontakt, och även detta är kulturellt bestämt. I tex Latin Amerika så är ofta ögonkontakten med överordnade indirekt för att visa respekt. I Kina så anses det vara respektlöst att “stirra”, och det gäller speciellt om den andra personen har en högre rang än dig själv.

Så, i Kina och Japan så anses det vara att visa respekt för privatlivet att undvika ögonkontakt. I Mellan Östern däremot så är ögonkontakt centralt när individer kommunicerar med varandra. Om du vänder bort blicken så kan det tolkas och uppfattas som att du är ointresserad och att du inte visar någon respekt. I västvärldens kulturer däremot så kännetecknas av en direktkommunikation så är ögonkontakt centralt eftersom det representerar ärlighet, ett starkt syfte och intelligens (Solomon & Schell.2009:151).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: