Ledarskap i olika kulturer

I boken “Managing Across Cultures” som skrivits av Charlene M. Solomon & Michael S. Schell så tar författarna upp de skillnader som finns kring ledarskap i egalitära kontra hierarkiska kulturer.

Vad kännetecknar då en bra ledare?. Det beror helt på vilken kultur det handlar om. I egalitära kulturer som Kanada och Skandinavien så förväntas det ofta att ledaren är en kollega med ytterligare ansvar. Arbetsledare är oftast de som har visat prov på ledarskap på ett kollegialt sätt.

Ledare ses ofta som coahcer som frågor sina kollegor hur de skulle genomföra något istället för att tala om för dem hur de ska göra det.

Att ledare överför ansvar till underlydande definierar inte bara de anställdas beteende, men det definierar också hur effektivt deras ledarskap är.

En effektiv ledare i en egalitär miljö skapar symbiotiska relationer. Ledaren lyssnar på och tar till sig av input från kollegor innan han/hon fattar ett beslut, detta för att medarbetarna ska känna att deras perspektiv har ett värde eftersom de deltar i dialogen.

I egalitära samhällen så är ledarskap något som går till de personer som har visat på unika beteenden som bäst leder till att arbetet blir utfört istället för att se till den äldsta personen i gruppen eller den som varit anställd längst.

En egalitär ledare som jobbar utifrån ett coachande förhållningssätt ser sin roll som att han/hon hjälper sina anställda att få ut mest av sina färdigheter och resurser.

Det förväntas att de anställda kan utmana, ställa frågor och debattera med sina ledare/chefer. En bra ledare är en person som är öppen för den typen av diskussioner, och som är villiga att ta emot input från olika rapporter, och som bryr sig om vad de anställda säger.

En hierarkisk medarbetare/anställd behöver större input från sina chefer, och mer av arbetsledning där det framkommer vad som förväntas av individen. En egalitär chef som korsar kulturgränser måste ofta kontrollera andras förståelse eftersom anställda i en hierarkisk kultur är mindre benägna att ställa frågor eller ifrågasätta (Solomon & Schell.2009:86-87).

Kulturella värderingar påverkar också hur personer fattar beslut. I hierarkiska samhällen så tas besluten ofta av starka ledare som kanske eller kanske inte lyssnar till sina kollegor eller tar del av direktrapportering. I en egalitär kultur däremot så känner medarbetare ofta att de har möjlighet att ta egna initiativ, att kunna delta i debatter, och att rösta innan det slutliga beslutet tas. En god ledare lyssnar på och tar till sig av andras åsikter och resonemang, och håller sedan hela teamet ansvariga för det slutliga beslutet (Solomon & Schell.2009:87-88).

La Jolla Shores California

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: