Egalitära kontra hierarkiska samhällen

Här tänkte jag skriva lite om skillnaderna mellan egalitära och hierarkiska samhällen.

I ett egalitärt samhälle så tror människor på egalitära principer, och i ett hierarkiskt samhälle så tror människor på att det finns olika nivåer. En skillnad som är tydlig mellan egalitärt respektive hierarkiskt samhälle handlar om mobilitet.

I ett egalitärt samhälle så är individen mobil och det är möjligt att göra en resa uppåt i status. I ett hierarkiskt samhälle däremot så tror många att deras position och plats redan är bestämd och att det inte går att förändra särskilt enkelt.

Hur individen bör och ska behandlas varierar också mellan egalitära respektive hierarkiska samhällen. I ett egalitärt samhälle så resonerar man som så att alla individer har samma rättigheter och privilegier.

I ett hierarkiskt samhälle däremot så har eller bör individer ha olika rättigheter. En annan skillnad är att i egalitära samhällen så används första namnet som tilltalsnamn. I ett hierarkiskt samhälle så tilltalas människor baserat på sin status eller titel.

Även klädstil kan variera mellan egalitära respektive hierarkiska samhällen. I ett egalitärt samhälle så klär sig människor på ett sätt som är skönt för dem. I ett hierarkiskt samhälle så är det mer formellt, och det handlar om att visa respekt för andra (Solomon & Schell.2009:83).

View of La Jolla from Memorial Cross

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: