Människan och IT-beroendet

Peter W. Singer och Allan Friedman lyfter fram något väldigt viktigt angående vårt IT-beroende. I deras nya bok “Cybersecurity and Cyberwar – What everyone needs to know” så påpekar författarna att vi är så omringade av datorer att vi inte längre tänker på dessa saker som “datorer”.

Ett antal exempel nämns för att exemplifiera det här, nämligen datorstyrda väckarklockor, dush där vattnets upphettning styrs av en dator, eller kaffemaskinen som är datorstyrd, eller den moderna bilen där nästan allting styrs av den elektroniska styrboxen (Singer & Friedman.2014:1).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: