Affärsvärlden är global

Världen förändrades långt före 9/11. Detta beskrivs bland annat av olika omvärldsanalytiker, och hur samhället och världen förändrades från agrara bondesamhällen till det som idag är ett informationssamhälle.

En del forskare talar till och med om att vi befinner oss i ett nätverkssamhälle. Numera finns det ett ömsesidigt beroende mellan världens länder vilket märks tydligt ekonomiskt. Ta bara det här med att reaktioner på börsen i New York leder till omedelbara reaktioner på börserna i Europa, Asien och Afrika. Likaså har marknaderna förändrats och företag köps upp över landsgränserna.

Det kräver att de anställda besitter kulturell kompetens. Kulturell mångfald är idag vardag för de allra flesta. Mångfald möter vi bland annat när vi kommunicerar med andra människor, när vi deltar i en konferens, eller när vi håller en presentation.

Idag är det helt naturligt at dina vänner, dina kollegor, och dina leverantörer kommer från många olika delar av världen. Därför måste du kunna förstå deras värderingar och beteenden, för att uppfylla deras behov. (Solomon & Schell.2009:5-11).

Vikten av ett globalt mindset

ccording to Charlene M. Solomon and Michael S. Schell who have written the book Managing Across Cultures – The Seven Keys to Doing Business with a Global Mindset a global mindset is “The ability to see global opportunities intuitively It enables those who have it to work effectively wherever they are in the world” (Solomon & Schell.2009:12).

Hur kan du då etablera ett globalt mindset?. Enligt författarna kan du till att börja med utgå ifrån följande fyra steg. (1) erkänn vilken effekt som kultur har, och hur djupt rotade dina kulturella värderingar och idéer är, (2) lär dig mer om dina kulturella rötter och upptäck din egen personliga kulturella profil, och varför du ser på världen som du gör, (3) erkänn kulturella skillnader hos andra och lär dig att tolka andras beteenden och handlingar i samband med olika situationer som du kommer att ställas inför, (4) lär dig att hantera olika multikulturella situationer genom att erkänna och hantera beteenden (Solomon & Schell.2009:19).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: