Kulturell kompetens för en global marknad

Världen genomgår en mycket snabb förändring, titta bara på hur vi fått fler självständiga länder sedan Sovjetunionens sönderfall. Sedan rämnade Berlinmuren och Tyskland enades.

Samtidigt blir konkurrensen allt tuffare på världsmarknaden, och alla talar idag om konkurrensen från länder som Kina och Brasilien.

Samtidigt har den Europeiska Unionen växt fram och har idag 27 medlemsstater. Från de nordiska länderna med sin välfärd och jämlikhet, till helt annorlunda länder i södra Europa.

Att världens länder hänger ihop har vi också kunnat se i samband med den globala finanskrisen. Det som började som en bostadskris i USA snurrade sedan vidare till att bli en gigantisk finanskris med bostadsbubblor som sprack och överskuldsatta länder i Södra Europa. Länderna i södra Europa har fått krisstöd, med krav på att sanera sina offentliga finanser, vilket medfört att många människor blivit arbetslösa.

Världens börser hänger intimt samman, så när det sker något i USA eller i Asien, så sprider det sig med raketfart över världen.

Det finns även politiska kopplingar, och många bänkade sig framför tv:n och radion för att följa vem som skulle bli USA:s nya President. Det blev ju väldigt mycket uppmärksamhet runt valet av Barack Obama då han tillbringat en del av sin barndom i Indonesien. Han lyfte ju fram fördelarna av att ha kulturell kompetens på global nivå.

Marknader har förändrats, och du kommer inte att lyckas med globala affärer idag om du inte förstår, uppskattar eller vet hur du leder människor inom många olika kulturer samtidigt. Det spelar ingen som helst roll hur smart du är, hur stor talang du har, eller hur teknologiskt kompetent du är om du endå saknar kulturella färdigheter och kulturell kompetens för att nå din fulla potential.

Detta därför att nu är hela världen din marknadsplats, och personer du jobbar tillsammans med kommer från många olika platser runt om på vårt jordklot. GLobal kulturell mångfald är inte en slogan, utan det är verklighet på många av våra arbetsplatser. Det påverkar vårt sätt att kommunicera med andra människor, hur du genomför konferenssamtal, sätter deadlines, och hur du genomför presentationer.

Dina kunder, kollegor och leverantörer kommer troligtvis från olika kulturer, och därför måste du förstå deras värderingar och beteenden för att kunna sälja dina produkter och tjänster till dem.

Idag när du som individ börjar jobba, så går du rakt in i en global värld och en global marknad där många olika typer av valutor och oväntade beteenden förekommer. Att förstå främmande kulturer är lika viktigt som att använda rätt valuta för att du idag skall lyckas med att göra globala affärer.

Kultur är också viktigt för företagets eller organisationens framgångar, men det är lika viktigt för dina individuella framgångar. Att förstå kultur är viktigt oavsett om du reser internationellt eller om du sköter allting ifrån företagets nationella huvudkontor.

Då världen nu befinner sig i det som brukar benämnas informationssamhället så är talang och individ det som står i centrum för att kunna skapa en produkt, men även för att skapa produktion.

Teknologisk utveckling har medfört att det nu finns mycket avancerade robotar som sköter mycket av produktionen. Dessutom har datorerna tagit över mycket av de arbetsuppgifter där samma sak återupprepas många gånger. Det har medfört att många jobb har försvunnit. Samtidigt har den globala konkurrensen hårdnat, vilket tvingat fram effektiviseringar, vilket i sin tur medfört att fler jobb försvunnit. Företagen har samtidigt blivit plattare, och lean har införts inom arbetskraften och förändringarna sker numera i rasande takt.

Individens förmåga att hänga med i utvecklingen styrs av individens personliga färdigheter, och vem som får en “promotion” bestäms inte längre av hur länge individen varit på arbetsplatsen utan vad han/hon tillför verksamheten.

Således så har det intellektuella kapitalet att bli väldigt viktigt för företagen, och ses många gånger som den viktigaste tillgången. Det har medfört att företagen idag letar efter de allra bästa oavsett var i världen de råkar bo, för att på den vägen föra in dem i sin talangpool (Solomon & Schell.2009:5-11).

En rogivande sommarkväll

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: