Att anlita virtuella medarbetare – outsourcing eller inte?

Chris Ducker som skrivit boken “Virtual Freedom – How to work with virtual staff to buy more time, become more productive, and build your dream business“, tar upp frågan om outsourcing eller att satsa lokalt vid rekrytering av virtuella medarbetare.

Vilka är då fördelarna med att hålla sig på hemmaplan?. En stor fördel enligt Chris Ducker är att arbetsgivaren och uppdragstagaren befinner sig inom samma tidszon. En annan viktig fråga att ställa sig är vilken är min marknad och publik för tillfället.

Det kan då vara en fördel att anlita lokal personal som förstår den lokala kulturen och som kan det lokala språket. Det kan ju också vara som så att du redan har en eller flera virtuella medarbetare och att du trivs väldigt bra med dem, och då finns det ju ingen anledning att anlita någon från utlandet.

Dessutom är det viktigt att de uppdragstagare som du anlitar förstår sig på dina kunder. Så, då är det extraviktigt att uppdragstagare och kunder talar samma språk.

Dessutom har det visat sig att outsourcing inte passar alla företag. När ett företag eller en företagare överväger outsourcing så finns det ett par frågor som han eller hon bör ställa sig, nämligen:

1. Kommer det här beslutet att påverka min relation till publiken och kunderna?

2. Är beslutet motiverat utifrån kostnaderna eller är det baserat på de resultat som jag vill uppnå?

Ett problem med outsourcing är att det direkt eller indirekt kan påverka din support till kunderna (Ducker.2014:133-141).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: