Så här kan ditt företag minska risken att rekrytera fel!

Att rekrytera är inte alltid så enkelt, och med jämna mellanrum så kommer det fram diskussioner om risken för felrekryteringar. Så, vad är det då som behöver förbättras för att undvika dessa risker.

Det handlar om att ledningen och de som har ansvaret för rekryteringarna planerar noga, och att de vet vad företaget behöver. Redan från början måste den arbetsgivare som vill rekrytera fundera igenom följande viktiga punkter:
(1) vilka kunskaper, färdigheter, kvalifikationer och erfarenheter är centrala för att en nyanställd skall klara av att utföra arbetsuppgifterna?,

(2) vilka attribut måste en nyanställd ha för att passa in i organisationen?,

(3) är det så att några av era kriterier exkluderar någon eller några grupper av sökande och därmed riskerar att kränka existerande MR-regler?,
(4) är kriterierna i annonsen specifika, mätbara och jobbrelaterade?.

En annan central byggsten i grundarbetet handlar om att välja metod/metoder för sina rekryteringar. Det handlar bland annat om att bedöma var företaget har störst chans att hitta den perfekta kandidaten. Det kan dels handla om att titta på de kandidater som finns i ens nätverk eller bland kontakters kontakter på LinkedIn. Men, det kan även handla om att titta på nyutexaminerade från olika universitet och college, eller bland olika icke-vinstdrivande organisationer, eller bland volontärer som ni kanske haft något samarbete med.

En av de första frågorna som de ansvariga rekryterarna bör ställa sig är behövs verkligen den här positionen?. Nästa steg kan vara att tänka kring vilka människor som varit framgångsrika i just den här rollen, och om det finns möjligheter så prata med dessa människor om vad de gillade respektive ogillade med den här rollen. Sedan är det dags att fundera över vilken typ av människor som skulle kunna tänkas passa in i er miljö, behövs en person som är lagspelare, eller en person som är bra på att arbeta för sig själv, eller behövs det en person som är bra på att arbeta med besvärliga människor.

Efter detta så blir det dags för företaget att fastställa vilka färdigheter som är absolut nödvändiga hos den eller de personer som företaget har för avsikt att rekrytera.

Att rekrytera medarbetare till ett företag handlar ju dels om att hitta rätt kompetens, rätt färdigheter, men det handlar ju också om att en person skall fylla en roll på en arbetsplats.

Därför är det viktigt att som en del av det grundläggande arbetet följa de personer som företaget vill rekrytera i sin vardag och hur han eller hon fungerar tillsammans med andra. Personkemin är viktigare än vad vi tror.

Rätt person till rätt roll är långt ifrån enkelt alla gånger. För, alla passar inte för alla roller. Det värsta som kan hända är att det blir helt fel, och att en person som börjar gnälla och visa missnöje över sin situation skapar en dålig stämning på arbetsplatsen.

Så, när ett företag rekryterar en ny medarbetare så är det viktigt att tidigt påbörja en dialog för att bilda sig en uppfattning om personen skulle passa in för just den roll som företaget har tänkt sig. Att personen som företaget har för avsikt att rekrytera har rätt attityd är centralt, för då blir det enklare att utbilda honom eller henne internt på företaget istället för att rekrytera någon som har exakt rätt kunskaper, men som istället har fel attityd.

Men, något som är extremt viktigt för företaget är att attrahera rätt personer, och här behöver företagen ofta se över den praxis som styr över hur de lyckas behålla nyckelpersoner, att de erbjuder rätt motivation till anställda så de känner sig delaktiga i verksamheten. Lika viktigt är det att chefer och mellanchefer vågar delegera ansvaret, så att de anställda känner att de har ledningens förtroende.

Slutligen så är det viktigt att medarbetarna erbjuds möjligheter att lära sig nya saker och därmed växa som människor. Som företagare vill du ju ha anställda som talar gott om ditt företag eller din organisation, och varför människor skall välja att jobba just där. Så, det vill trycka lite extra på är att hitta rätt kandidat för jobbet och att personen har rätt attityd för att passa in på den tilltänkta arbetsplatsen.

Mikael Drakenberg
Statsvetare och juridikstudent

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: