Internet och företagandets förändring

Chris Ducker har skrivit boken “Virtual Freedom – How to work with virtual staff to buy more time, become more productive, and build your dream business”. Chris lyfter fram att Internet har förändrat hur vi gör affärer på distans, men också hur det ger oss möjligheter i form av tillgången på global talang. Fördelarna med att ha det som han kallar för “virtual staff” är att. (1) det är kostnadsbesparande, och det gäller speciellt när man jobbar med det som brukar benämnas “overseas staff”, (2) att det går att anställa människor utan att vara låst av landsgränser. (3) Det visar sig också vara enklare att anställa människor för engångsjobb/uppdrag. (4) En annan fördel är att verksamheten inte blir beroende av fysiska kontorsutrymmen. Nackdelarna då?. De nackdelar som Chris lyfter fram handlar om att (1) det kan vara stora tidsskillnader då medarbetare sitter och jobbar runt om i världen. (2)Det kan också dyka upp kulturella skillnader som kan vara en utmaning för företaget. Men, om dessa kulturella skillnader hanteras på rätt sätt så kan de utgöra en stor fördel för företaget. (3) En annan nackdel kan vara att det inte är lika lätt att ha regelbundna möten som när alla sitter på samma fysiska plats. För, den som äger företaget så utgör det här en stor fördel eftersom han/hon då kan undvika att jobba ihjäl sig och istället fördela arbetsuppgifter till sina virtuella medarbetare. Så, genom en bra balans så blir man både mer produktiv, får ett bättre socialt liv/familjeliv än om man gör allt själv. Det finns trots allt inte hur många timmar som helst per dygn (Ducker.2014:1-8).

Att hitta de rätta virtuella assistenterna

Det första som entreprenören måste göra är att förstå en så enkel sak som att virtuella arbetare är människor och inte program. Sedan handlar det om att föra in kvalitet för att få ut kvalitet. Dvs, input och output hör ihop. Alla virtuella arbetare har styrkor och svagheter, och alla vill tyvärr inte berätta om det här öppet eftersom de vill tillmötesgå dig så långt som möjligt och göra ett bra intryck. Det finns inga supermänniskor bland virtuella assistenter, så det gäller att anställa människor för att fylla en roll och inte för att utföra en uppgift.

Därför gäller det för varje entreprenör att istället fokusera på att hitta det som benämns General virtual assistant (GVA). Vad kan då en generell virtuell assistent göra för dig och ditt företag? Det finns ett antal saker eller snarare arbetsuppgifter som de kan utföra: (1) forska / hålla koll på konkurrenternas websidor för information om produkter och priser, (2) upprätthålla listor om lokala evenemang som ditt företag kan sponsra, eller aktivt deltaga, (3) hålla koll på företagets blogg för att vara på det klara med vilka inlägg som genererar mest trafik, (4) uppdatera företagets socialmedia kanaler, (5) se till så att företaget syns i lokal, nationell och industrirelaterad press, (6) transribera onlinevideofilmer och olika podcasts, för att sköta om företagets marknadsföring, (7) uppdatera din kalender så du inte missar något viktigt möte med dina kunder/klienter., (8) sköta eventuella middagsbokningar, (9) sammanställa en lista på artiklar från olika onlinekällor och viktiga e-post meddelanden, eller (10) skicka follow-up brev till nya kontakter som du har knutit i samband med olika konferenser som du har varit på (Ducker.2014:14-19).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: