Kritiken mot Henry Jenkins argument om bloggar och ökat deltagande

 

Henry Jenkins har kommit att hylla bloggar som ett sätt för deltagare att uttrycka sitt missnöje mot nyhetsmedia och att framföra ett allmänt missnöje mot politik rent generellt, och att bloggar skulle medföra att den kulturella mångfalden ökade och att barriärerna till kulturellt deltagande minskar, samtidigt som detta skulle medföra att fler perspektiv blir belysta och att gräsrötterna ser till att fler får möjlighet att komma till tals på så sätt får fler möjligheter att framföra sina åsikter.

Den kritik som förs fram mot det här resonemanget är att Jenkins glömmer bort att de flesta politiska bloggar inte får någon större synlighet i den offentliga sfären, och att dessa bloggar har haft mycket svårt att nå samma stora mängd läsare som är fallet med de stora privatägda nyhetsmedierna däribland CNN och New York Times. Statistik över de webbplattformar som har flest besökare visar på att populära politiska bloggar tenderar att ha mindre synlighet samtidigt som de får mindre uppmärksamhet än mainstream nyhetsmedia. Politiska bloggar tenderar att inte heller nå upp på listan över de 1000 mest populära sidorna.

Den politiska ekonomin som styr hur det fungerar online tenderar att gynna de stora mediaföretagen som har etablerade varumärken och kontroll över stora ekonomiska värden (Fuchs.2014:62).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: