Social media som deltagande kultur

 

Deltagande kultur har kommit att bli en term som används för att beskriva användarnas, publikens och konsumenternas aktiva deltagande i skapandet av kulturen och innehållet. Exempel på det här är att individer gemensamt redigerar en artikel på Wikipedia, eller att individen laddar upp bilder på Flickr eller Facebook. Men, det kan också handla om att individer laddar upp videofilmer på Youtube eller skapandet av korta meddelanden på Twitter eller Weibo.

Skillnaden mellan deltagande kultur och traditionella medier, är att i de traditionella medierna så är det tal om en envägskommunikation med flera olika mottagare. Det finns forskare som argumenterar för att kulturen har blivit mer demokratisk på grund av att användarna och publiken har möjligheter att själva producera material istället för som tidigare då man bara kunde lyssna eller titta.

Social Media som spridbar media

Henry Jenkins som är en framstående mediaforskare lyfter fram att social media / Web 2.0 kännetecknas av att det är spridbar media där konsumenterna kan spela en aktiv roll genom att sprida innehållet. På det här sättet så fungerar konsumenterna som gräsrots aktivister för det material som är personligt eller socialt meningsfullt för dem. Spridbar media fungerar enligt logiken att om det inte är spridbart så är det dött, och det kräver en engagerad publik som aktivt formar mediaflödet så att kulturen blir mer deltagande. Det kan till exempel handla om att dela, att man skapar tillsammans, att man remixar, eller att man anpassar innehållet för Facebook, Youtube eller någon annan online kanal. Enligt Henry Jenkins kan det här uppfattas som en typ av gåvoekonomi. Samtidigt argumenterar han för att spridbar media ger mer makt till konsumenterna som då blir en viktig del i att produkten blir framgångsrik.

Deltagande kultur

Henry Jenkins definierar deltagande kultur som så att det är en kultur där fansen/supportrarna, men även konsumenter och andra inbjudna aktivit kan delta i skapandet och spridningen av det nya innehållet. I denna definition ingår även att deltagarna interagerar med varandra. I begreppet deltagande ingår nya former av deltagande och samverkan. Deltagande definieras av Jenkins som så att det innehåller låga murar för artistiska uttryck och civilt engagemang, en stark support för skapande och delande av innehåll med andra människor, någon form av informellt mentorskap, där den med mest erfarenhet delar med sig till de som är nybörjare, men även att deltagarna tror på att det som de tillför spelar roll. Slutligen ingår att medlemmarna känner någon form av social koppling med övriga medlemmar (Fuchs.2014:52-54).

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: