Definitioner av web 2.0 och social media

 

I boken Social Media – a critical introduction skriven av Christian Fuchs så presenteras ett flertal fullständiga definitioner av Web 2.0 och social media som är mycket användbara för den fortsatta forskningen om sociala medier.

Forskaren och författaren Michael Mandiberg argumenterar för att det har presenterats ett flertal olika sätt att se på sociala medier utifrån ett antal olika koncept. Begrepp som ofta används är användargenererat innehåll. Ett annat begrepp är konvergenskultur. Ett annat begrepp som dyker upp då och då är deltagande media.

I forskningslitteraturen om sociala medier finner vi ofta någon av följande definitioner:

1. Social media och social mjukvara är verktyg som ökar våra möjligheter att dela och samverka med varandra och att genomföra kollektiva handlingar, och allt detta utanför det ramverk som finns för traditionella institutionella institutioner och organisationer.

2. Människor som tidigare inte haft tillgång till traditionell broadcast media kan nu själva sända ut budskap och korta videsekvenser tack vare verktyg som Youtube.

3. Social media är ett nytt buzzword och det används ofta för att beskriva en samling av mjukvaror som gär det möjligt för individer och gemenskaper att samla, kommunicera, dela, men även samverka eller spela. I den akademiska världen används istället definitionen datormedierad kommunikation eller datorstödd samverkan.

4. Van Dick som skrivit mycket om den digitala kulturen anser att ordet ”social” associerar till media i form av plattformar som är användarcentrerade och som möjliggör gemensamma aktiviteter.

5. Social media indikerar en förändring från HTML-baserad länkning till en mer öppen web som möjliggör för människor att gilla eller rekommendera. Web 2.0 har tre tydliga kännetecken nämligen att det är enkelt att använda, det uppmuntrar till socialisering, och det ger användarna möjlighet till fri publicering och produktion på plattformar som tillåter användarna att ladda upp vilket material som helst.

6. Sedan år 2004 så har Internet förändrats i grunden. Steget har gått från statiska webbsidor till en mer social webb. Det som vi ser idag är en tydlig social web där människor kan skapa sig en profil, bygga upp ett nätverk av kontakter och sedan bedriva nätverkande med dessa kontakter (Fuchs.2014:35-36).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: